Fastigheter kvarstår i Diös ägo

Report this content

Finansieringsförbehållet till den tidigare kommunicerade försäljningen av sex mixfastigheter till Point Properties AB har ej uppfyllts. Därmed fullföljs inte affären och fastigheterna stannar kvar i Diös ägo.

Försäljningen berör fastigheter i Gävle, Falun, Umeå och Skellefteå. Affären kommunicerades den 25 mars och villkorades av ett finansieringsförbehåll som ej uppfyllts. Fastigheterna är fullt uthyrda och Diös ser fram emot att fortsätta förvalta och utveckla dem i respektive stad.

För ytterligare information kontakta gärna:

Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-
470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 30 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 564 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771