Gjensidige Försäkring väljer Diös kontor i centrala Gävle

Report this content

Det nordiska försäkringsbolaget Gjensidige blir ny hyresgäst hos fastighetsägaren Diös på Drottninggatan i centrala Gävle. I utvecklingen av bolagets blivande kontor genomsyras processen av en tydlig återbruksinriktning där befintliga installationer och inredning i största möjliga mån tillvaratas. Inflyttning beräknas ske första oktober.

Gjensidige är ett av Nordens största försäkringsbolag. Bolaget är noterat på Oslobörsen och har idag totalt ca 4200 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Baltikum. Sedan 2007 finns Gjensidige etablerat i Sverige och har idag kontor i Stockholm, Malmö och Luleå. Den strategiska geografiska placeringen och goda tillgången på kompetens och arbetskraft var två avgörande faktorer i beslutet att etablera ett kontor i Gävle.

– Vi valde mellan flera städer innan vi till slut beslutade oss för att satsa i Gävle. Vi tycker om Gävle som stad och uppskattar närheten till Stockholm, där vi har större delen av vår stabsfunktion. Vårt mål är att stärka distributionskraften inom segmentet Privat, och det är vi övertygade om att vårt nya kontor kommer att möjliggöra, säger Cathrine Holter Saxeböl, chef för Privat på Gjensidige Försäkring.

  Det känns riktigt bra att välkomna Gjensidige Försäkring till Gävle och till oss på Diös. Vi delar visionen om att skapa ett flexibelt och långsiktigt hållbart kontor med rätt förutsättningar för utveckling. Tillsammans skapar vi en varumärkesstärkande arbets- och mötesplats mitt i city, säger Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös Gävle.

För ytterligare information kontakta gärna:

Daniel Jansson Westblom, uthyrare, Diös Gävle
Telefon: 010-470 97 04
E-post: daniel.westblom@dios.se

Karin Niklasson, Gjensidige Försäkring
Telefon: 0709955778
E-post: karin.niklasson@gjensidige.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 628 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar