Innehållet öppnar TV-studio hos Diös i Östersund

Report this content

För första gången på 20 år får nu Östersund en TV-studio när kommunikationsbyrån Innehållet inviger sin nya studio i Diös lokal på Kyrkgatan i centrala Östersund. Lokalen har anpassats under hösten och den nya hyresgästen får tillträde nu i dagarna.

Innehllets nya TVstudio sett frn utsidan Lokalen ligger p Kyrkgatan i centrala stersund

I och med att sättet att mötas på förändrades under pandemin och seminarier, konferenser och galor blev till digitala livesändningar började kommunikationsbyrån Innehållet få allt fler frågor om en TV-studio i Östersund. Nu drar de i gång en helt ny studio i Appelqvists gamla glasögonverkstad på Kyrkgatan i centrala Östersund efter att Diös utvecklat lokalen för att möta Innehållets behov.

– En TV-studio har ganska specifika krav för att den ska bli ändamålsenlig och vi är vana vid att lokalanpassa för vitt skilda verksamheter. Vi tycker det är spännande med en TV-studio och tror att den bidrar till att stärka upplevelsen av Östersunds citykärna som modern och uppkopplad mot omvärlden, säger Johan Fryksborn, affärschef, Diös Östersund.

Satsningen blir en del i ett nätverk av redan befintliga TV-studior i Piteå, Umeå, Skellefteå och Sundsvall. Det innebär att olika delar av landet kan koppla upp sig digitalt mot varandra för att till exempel samsända live-events. I stället för att någon ska sitta framför en dator i Östersund för att föreläsa i Umeå, kan nu studion användas för att få motsvarande bild- och ljudkvalitet.

– Våra kunder, alltifrån myndigheter och regioner till privata företag, vill kunna presentera ett snyggt och genomtänkt evenemang. Här kommer studion och våra erfarenheter från SVT-produktioner kunna gå hand i hand. Vi ser också stora möjligheter med att koppla ihop TV-studion i Östersund med andra studior i landet och därmed höja kvalitén och förbättra tittarupplevelsen, säger Martin Machnow, producent, Innehållet.

För ytterligare information kontakta gärna:
Johan Fryksborn, affärschef, Diös Östersund
Telefon: 010-470 96 04
E-post: johan.fryksborn@dios.se

Martin Machnow, producent, Innehållet
Telefon: 0761-355 488
E-post: martin@innehallet.com

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,6 mdkr, ett bestånd om 336 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 490 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771