Ny koncernledning för Diös

Sedan Diös nya vd, Knut Rost, tillträdde våren 2014 har bolaget genomfört en översyn av verksamheten som bland annat har resulterat i en förändrad sammansättning av koncernledningen.

Diös nya koncernledning består av Knut Rost, vd, Rolf Larsson, finanschef, Kristina Grahn-Persson, HR-chef, Lars-Göran Dahl, fastighetschef och Karin Falkeström, kommunikationschef.  

– Jag ser fram emot att tillsammans med koncernledningens representanter leda Diös med fokus på att möta våra befintliga och potentiella hyresgästers efterfrågan på moderna och energieffektiva lokaler. På de tillväxtorter där vi finns idag skapar vi tillsammans med medarbetarna ”Ett Diös” som är ännu tydligare och ännu starkare. Vi ska finnas till hands för våra kunder och vi ska utvecklas tillsammans med deras verksamheter, säger Knut Rost, vd för Diös.

För ytterligare information:

Knut Rost, VD Diös
E-post: knut.rost@dios.se
Telefon: 070-470 95 01

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 12 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Prenumerera

Dokument & länkar