Ny kontorsfastighet blir branschöverskridande knutpunkt i Gävle Bro-området

Report this content

Fastighetsägaren Diös har tidigare berättat att Kusbo Bygg & Entreprenad och el- och teknikföretaget Granitor blir hyresgäster i den nya, miljöcertifierade kontorsbyggnad som växer fram på Gävle Brovägen. Nu är det klart att även revision– och redovisningsbyrån Next Revision i Gävle AB tecknat ett grönt hyresavtal om 440 kvadratmeter modern kontorsyta i byggnaden. Inflyttning beräknas ske i augusti.

Utvecklingen av Gävle Brovägen 13 innefattar uppförandet av två miljöcertifierade byggnader i två etapper; etapp ett inleddes 2021 och färdigställs denna vår, medan etapp två nyligen påbörjats och har beräknat tillträde under Q2 2024. På adressen kompletteras moderna kontorslokaler med ett gemensamt gym och gott om mötesplatser både inomhus och utomhus. Fastigheten utvecklas med höga krav på god miljöprestanda, bland annat installeras solceller på taken och laddinfrastruktur för el- eller hybridbilar på parkeringsytorna.

  Att företag från olika branscher väljer Gävle Brovägen är precis i linje med det vi vill uppnå – en dynamisk och livskraftig plats som har något för alla. Fastigheten erbjuder svårslagen tillgänglighet och är tack vare det en mycket strategisk utgångspunkt för det aktiva företaget. Next Revisions blivande lokaler blir en hybridlösning; här utvecklar vi ett öppet kontorslandskap, några egna kontorsrum, gott om mötesrum och umgängesytor i anslutning till den glasade gaveln med balkong. Det blir ett riktigt ändamålsenligt och snyggt kontor, säger Jennie Järverud, affärschef, Diös Gävle.

Next Revision är en revisions- och redovisningsbyrå som på kort tid vuxit och fått fäste på den lokala marknaden. Byrån lägger stor vikt vid tillgänglighet – både i sina affärsrelationer och när det kommer till det fysiska kontorets läge.

– Det är viktigt för oss att leva nära våra kunder. Lika lätt som det ska vara för våra medarbetare att ta sig till och från kontoret, ska det vara för våra kunder att svänga förbi på ett spontant möte. Förutom att kontoret anpassas helt efter våra behov och arbetssätt spelar mervärden, som till exempel ett gemensamt gym, en viktig roll i att kunna erbjuda våra medarbetare det lilla extra i vardagen, säger Andreas Stefansson och Malin Göthe, delägare på Next Revision i Gävle AB.

För ytterligare information kontakta gärna:

Jennie Järverud, affärschef, Diös Gävle.
Telefon: 010-470 97 13
E-post: jennie.jarverud@dios.se

Andreas Stefansson, Auktoriserad revisor och delägare, Next Revision i Gävle AB
Telefon: 070-541 88 80
E-post: andreas@nextrev.se

www.nextrev.se

Malin Göthe, Auktoriserad redovisningskonsult och delägare, Next Revision i Gävle AB
Telefon: 070-294 88 80
E-post: malin@nextrev.se

www.nextrev.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 628 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Taggar:

Prenumerera

Media

Media