Specsavers satsar i Stenstan

Diös Fastigheter tecknar ett femårigt avtal med Specsavers. I höst slår den populära optikkedjan upp portarna i fastigheten Penningen 9 på Storgatan i Sundsvall. Kontraktsvärdet är cirka 4 miljoner kronor.

Specsavers etablerades i Sverige 2004 och har idag 111 butiker.

Vi fokuserar på våra kunder och på servicen i butik. Vi har haft många framgångsrika år i den gamla lokalen men nu ser jag fram mot en nystart och ser stora möjligheter för den nya lokalen på Storgatan, berättar Carina Melin, delägare i Specsavers butik i Sundsvall.

– Vi är glada över att Specsavers väljer att satsa på en ny stor butik på Storgatan i hjärtat av Stenstan, säger Bo Tjälldén, chef för Diös Fastigheters affärsområde Västernorrland.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bo Tjälldén, chef för Diös Fastigheters affärsområde Västernorrland
Telefon: 010-470 96 50
E-post:
bo.tjallden@dios.se

Lars-Göran Dahl, fastighetschef för Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 04
E-post:
lars-goran.dahl@dios.se

Carina Melin delägare Specsavers Sundsvall
Telefon: 060 – 616166
E-post:
carina.melin@specsavers.se

Claudia Nilsson, PR-chef Specsavers
Telefon: 070 787 68 00
E-post:
claudia.nilsson@specsavers.com

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,5 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 486 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se. Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

Prenumerera

Dokument & länkar