Stabil start för Diös

Kvartalet i korthet:

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 322 mkr (324)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 93 mkr (71)
  • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 2 mkr (-27)
  • Fastigheternas bokförda värden uppgick till 11 902 mkr (11 736)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,62 kr (1,06)

Diös har under det inledande kvartalet 2014 ökat förvaltningsresultatet med 22 miljoner kronor vilket framförallt beror på sänkta driftkostnader under perioden.

Vintern i norra Sverige har varit mild och snöfattig. Detta i kombination med effektiviserad energianvändning i flertalet fastigheter har bidragit till att överskottsgraden ökat med 4,8 procent till 55,4 procent under det inledande kvartalet.

– Vi fortsätter arbetet med att skapa bra och energieffektiva lösningar för vårt fastighetsbestånd. Det är lönsamt för oss och det är lönsamt för omvärlden, säger Knut Rost vd för Diös.

Uthyrningsgraden har förbättrats med 0,8 procent jämfört med samma period föregående år, soliditeten har stärkts och belåningsgraden ligger på en fortsatt stabil nivå.

För ytterligare information:

Knut Rost, VD Diös
E-post: knut.rost@dios.se
Telefon: 070-555 89 33

Rolf Larsson, CFO Diös
E-post: rolf.larsson@dios.se
Telefon: 010-470 95 03

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 11,9 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Prenumerera

Citat

Vi fortsätter arbetet med att skapa bra och energieffektiva lösningar för vårt fastighetsbestånd. Det är lönsamt för oss och det är lönsamt för omvärlden.
Knut Rost, VD för Diös