Systembolaget förlänger hyresavtal i Borlänge

Diös Fastigheter tecknar ett förlängt tioårigt avtal med Systembolaget i centrala Borlänge.

– Systembolaget fortsätter att satsa i Borlänge. Vi påbörjar anpassningen av lokalen i början av 2016 med nyinvigning strax innan sommaren, säger Jessica Nyman, chef för Diös Fastigheters affärsområde Dalarna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jessica Nyman, chef för Diös Fastigheters affärsområde Dalarna
Telefon: 010-470 97 50
E-post:
jessica.nyman@dios.se

Knut Rost, vd Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post:
knut.rost@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Prenumerera

Dokument & länkar