Teknikkonsultföretaget WSP tecknar grönt hyresavtal med Diös i centrala Gävle

Till hösten flyttar WSP, ett av världens största teknikkonsultföretag, in i det expansiva Å-huset mitt i centrala Gävle. Tillsammans med en rad andra hyresgäster väntas huset bli ett av fastighetsägaren Diös mest moderna kontorshus med gemensamma konferensytor högst upp och en inbjudande lounge i entrén. Inflyttning beräknas till 1 december.

Med visionen om att skapa Sveriges mest attraktiva städer skapar nu Diös i Gävle sitt mest moderna kontorskomplex på Norra Kungsgatan 1 mitt i city. Här kommer ett 10-tal hyresgäster verka var och en för sig och tillsammans på de gemensamma ytorna som just nu tillskapas. Hela fastigheten ska utvecklas interiört och dessutom miljöcertifieras enligt BREEAM In-Use.

Den första kontorshyresgästen som är klar att flytta in i Å-huset är WSP som har gått från att att vara ett tekniskt ingenjörsföretag med fokus på den lokala byggbranschen till att bli en global samhällsutvecklare med bred kompetens över hela världen. Företagets affärsidé är att utveckla hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen inom energi, hälso- och sjukvård, industri, järnvägar och kollektivtrafik och vägar.

- Det är glädjande att WSP väljer att vara en del av det expansiva Å-huset i centrala Gävle. Tillsammans med dem och övriga hyresgäster ser vi fram emot att skapa något unikt i Gävle och hälsa hyresgäster och besökare välkomna till Gävles mest moderna kontorshus, säger Jennie Järverud, affärschef, Diös. 

- Både WSP och Diös jobbar aktivt med stadsutveckling vilket gör att vi, förutom att ha hittat det fina kontoret för vår verksamhet, också har hittat en helt ny samarbetsform både vad gäller vår hyresgästrelation men också i frågor som rör utvecklingen av centrala Gävle. Det är precis så vi gillar att jobba och ser fram emot ett givande utbyte med Diös, säger Mickey Johansson, operativ chef, WSP Sverige 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jennie Järverud, affärschef, Diös
Telefon: 010-470 97 13
E-post: 
jennie.jarverud@dios.se  

Mickey Johansson, operativ chef, WSP
Telefon: 
010-722 50 00 
E-post: 
mickey.johansson@wsp.com 

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,5 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 486 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se. Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar