TV4 intar inre hamnen i Sundsvall

Diös Fastigheter AB (publ) har tecknat nytt avtal med TV4-Gruppen för deras lokala Sundsvallskontor. I början av maj går flytten till det så kallade Fryshuset och den nya lokalen som omfattar knappt 500 kvadratmeter på Nya Hamngatan 12 i inre hamnen Sundsvall.

TV4-Gruppen sitter idag i det stora kontorshuset Metropol intill Mittuniversitetet och flyttar nu till nya lokaler inom Diös bestånd.

– Till följd av en omorganisation kommer delar av vår nationella reklambokning att flytta till Sundsvall, informerar Peter Westman, affärsområdeschef på TV4 Sverige. I samband med det skapas 10 nya arbetstillfällen och vi behöver därför större lokaler, fortsätter Peter. Vårt nya läge ser vi också som mycket attraktivt och det passar vår profil och strategi mycket bra.

– Vi känner ett stort intresse för lokaler med läge i inre hamnen och med denna uthyrning har vi fyllt våra fastigheter i området, informerar Bo Tjälldén marknadsområdeschef Diös Västernorrland. Att våra hyresgäster växer med och hos oss ser vi som mycket positivt och vi är glada att kunna erbjuda lokaler som passar när behoven förändras, avslutar Bo Tjälldén.

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

För ytterligare information:

Bo Tjälldén, marknadsområdeschef Diös Västernorrland tel. 0770–33 22 00, 060–13 76 41
Peter Westman, affärsområdeschef TV4 Sverige, tel: 070 – 676 79 79

Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 383 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 11,6 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå, Umeå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. 

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Prenumerera

Dokument & länkar