Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Diös Fastigheter AB (publ)

Inför årsstämman i Diös Fastigheter AB (publ) den 24 april 2018 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter
  • omval av Anders Bengtsson, Ragnhild Backman, Anders Nelson och Bob Persson
  • nyval av Eva Nygren efter Maud Olofsson som undanbett sig omval
  • att Bob Persson omväljs som ordförande.

Eva Nygren är född 1955 och utbildad arkitekt från Chalmers Tekniska Högskola. Hon har 37 års arbetslivserfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen, bland annat som Direktör Investering på Trafikverket, vd och koncernchef Rejlers och vd på Sweco Sverige. Andra väsentliga pågående styrelseuppdrag består av Styrelseordförande i Brandkonsulten AB, Styrelseledamot i Uponor OY, JM AB, Troax Group AB, Ballingslöv International AB, Nye Veier AS, Tyréns AB och Nobelhuset AB. Hon har tidigare varit styrelseledamot för fastighetsbolaget Norrporten.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av:

Bo Forsén, valberedningens ordförande, Backahill Inter AB
Bob Persson, AB Persson Invest
Jonas Bengtsson, Bengtssons Tidnings Aktiebolag
Stefan Nilsson, Pensionskassan SHB Försäkringsförening

Tillsammans representerar valberedningen cirka 42 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer offentliggöras i kallelsen till årsstämman

För ytterligare information kontakta gärna:

Bo Forsén, Valberedningens ordförande
Telefon: 070-632 86 50

Bob Persson, Styrelsen ordförande
Telefon:  070-699 94 91

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 08:45 CEST.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 550 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Taggar:

Om oss

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 21,9 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.Läs mer om Diös på www.dios.se. Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00 | info@dios.se, www.dios.se l Org.nr: 556501-1771

Prenumerera