Delårsrapport, januari - juni 2012

Report this content

Deltaco visar organisk tillväxt på 13,1 procent och lägger bud på Alcadon

-   Nettoomsättning uppgick till 219,2 (193,8) MSEK, en ökning med 13,1 procent.

-   Rörelseresultat uppgick till 6,9 (10,4) MSEK.

-   Rörelsemarginal uppgick till 3,1 (5,4) procent.

-   Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,47 (0,84) SEK.

-   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,7 (23,5) MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Deltaco undertecknar avsiktsförklaring med MRV Communications Inc. för att köpa MRV:s svenska dotterbolag, Alcadon-MRV AB.

- I samband med styrelsens beslut och instruktion till företagsledningen att fokusera på lönsamhet har styrelsen beslutat att utse Siamak Alian till VD i dotterbolaget Swedeltaco från och med den 21 augusti 2012. I samband med detta kommer Jan Ednertz att lämna verksamheten. Siamak Alian kvarstår som VD i Deltaco AB.

För ytterligare information kontakta:

Siamak Alian, VD Deltaco AB

Telefon: 46 8 555 76 241
Mobil: 46 70 742 21 93
siamak.alian@deltaco.se

Arne Myhrman, Styrelseordförande Deltaco AB

Mobil: 46 73 383 64 67
arne.myhrman@deltaco.se

Om Deltaco

Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantörer och distributörer av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget  har visat stabil organisk tillväxt och god lönsamhet varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 87 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listade på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se

Taggar:

Dokument & länkar