Citat

Genom distributionsavtalet med Martin Professional förstärker Septon sitt erbjudande på den svenska marknaden och expanderar företagets närvaro in i våra nordiska grannländer. Produkterna passar väldigt bra in i Septons nuvarande mix och bidrar positivt till fortsatt tillväxt
Magnus Löndén, VD på Septon Electronic AB
Ca 80% av Sominis försäljning sker i Europa och vi bedömer potentialen för tillväxt är god. Sominis produkter kompletterar DistITs erbjudande och i linje med DistITs affärsidé kommer Sominis behålla sin organisation, profil och sitt bolagsnamn
Siamak Alian, VD på DistIT
Septon är ett stabilt och välkänt bolag med stark position inom distribution av högkvalitativa ljud produkter och passar bra i DistIT-koncernen. I linje med DistITs affärsidé kommer Septon att behålla sin organisation, profil och sitt bolagsnamn. DistIT kommer att stödja och förstärka Septons arbete med utveckling av befintlig verksamhet och expansion till nya områden och geografier.
Siamak Alian VD på DistIT
Lanseringen av en ny produktlinje i hemelektronikbranschen ser vi som en förberedelse inför den kommande trenden med Internet of Things. Gränsen mellan IT och hemelektronik kommer i framtiden att suddas ut allt mer och vi förbereder oss för den spännande utvecklingen genom att ge oss in på hemelektronikmarknaden. Vår ambition är att använda oss av våra tidigare erfarenheter och kunskaper inom varumärkesutveckling och ser introduktionen i hemelektronikbranschen som ett naturligt nästa steg
Siamak Alian
Genom Fredrik tillförs Deltaco en gedigen kunskap och kompetens kombinerat med lång erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom IT-branschen
Siamak Alian
CHRISTINA ÅQVIST FÖRESLÅS TILL DISTITs STYRELSE
DistIT
”Vi är mycket glada för det stora intresset för Deltaco från investerare. Obligationsemission säkerställer vårt nuvarande finansieringsbehov och ger oss möjlighet till fortsatt organisk expansion samtidigt som den totala ramen ger oss möjlighet till ytterligare förvärv”.
Siamak Alian, VD Deltaco AB
Deltacokoncernen är idag en stabil och väletablerad koncern inom tillbehör och nätverk i Norden.
Siamak Alian (VD)