Delårsrapport januari - juni 2016

Report this content

Resultatet per aktie ökade med 64 % till 1,63 SEK (0,99)

DistIT avser att dela ut Alcadon. I enlighet med IFRS 5 redovisas den kvarvarande verksamheten (Aurora, SweDeltaco) skilt från verksamheten som är under utdelning (Alcadon). 

• Omsättningen för koncernen, inklusive verksamheten under utdelning, ökade under första halvåret med 11 % till 793,7 MSEK (715,0). Omsättningen för den kvarvarande verksamheten ökade med 16 % till 651,8 MSEK (562,1).

• Rörelseresultat för koncernen före avskrivningar, inklusive verksamheten under utdelning, ökade under första halvåret med 34 % till 39,3 MSEK (29,4). Rörelseresultat före avskrivningar för den kvarvarande verksamheten ökade med 68 % till 20,8 MSEK (12,4).

• Rörelseresultat för koncernen efter avskrivningar, inklusive verksamheten under utdelning, ökade under första halvåret med 29 % till 33,2 MSEK (25,8). Rörelseresultat efter avskrivningar för den kvarvarande verksamheten ökade med 68 % till 14,8 MSEK (8,8).

• Förutsatt att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag kommer den 6 september 2016 att vara sista dagen för handel i DistITs aktie inklusive rätt till utdelning i samband med särnoteringen av Alcadon.

-       Rörelsens intäkter (koncernen) uppgick till 793,7 (715,0 ) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 651,8 (562,1) MSEK – varav verksamhet under utdelning 141,9 (152,9) MSEK.

-       Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39,3 (29,4) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 20,8 (12,4) MSEK- varav verksamhet under utdelning 18,5 (17,0) M,SEK.

-       Periodens resultat uppgick till 23,4 (14,9) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 10,3 (2,0) MSEK- varav verksamhet under utdelning 13,1 (12,9) MSEK.

-       Resultat per aktie uppgick till 1,63 (0,99) SEK- varav kvarvarande verksamhet 0,78 (0,14) SEK- varav verksamhet under utdelning 0,85 (0,85) SEK.

För ytterligare information:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post:
Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil:
070 3254 973
E-post:
ove.ewaldsson@distit.se

www.distit.se     

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Dokument & länkar