DELÅRSRAPPORT januari - september 2017

Förvärven levererar och besparingsprogram initierat för SweDeltaco

TREDJE KVARTALET

• Omsättningen ökade med 6 % till 414,0 MSEK (391,3).

• Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 24 % till 15,6 MSEK (12,6).

• Periodens resultat ökade med 24 % till 11,0 MSEK (8,9).

• Resultat per aktie* uppgår till 0,76 SEK (0,63).

DELÅR JANUARI TILL SEPTEMBER

• Omsättningen ökade med 12 % till 1 171,4 MSEK (1 043,1).

• Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 6 % till 29,1 MSEK (27,4).

• Periodens resultat uppgår till 19,2 MSEK (19,2).

• Resultat per aktie* uppgår till 1,31 SEK (1,41).

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, Sominis, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten. 

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08:00 CET. 

För ytterligare information kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 762 41
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se

www.distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. För mer information se www.distit.se

Prenumerera

Dokument & länkar