DistIT AB - förslag inför årsstämman 2018

Valberedningen i DistIT AB har beslutat föreslå årsstämman 2018 omval av styrelsens nuvarande ledamöter Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Nordlöw. Valberedningen föreslår att Stefan Charette väljs till styrelsens ordförande. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Då Arne Myhrman, bolagets tidigare styrelseordförande, axlade ansvaret som tillförordnad verkställande direktör i januari 2018 , lämnade han posten som styrelsens ordförande. Styrelsen utsåg samtidigt Stefan Charette till styrelsens ordförande från och med den 16 januari 2018 för tiden fram till årsstämman 2018. Arne Myhrman kvarstår som ledamot i styrelsen fram till stämman våren 2018 men lämnar därefter styrelsen i enlighet med principen att bolagets verkställande direktör inte också skall sitta i bolagets styrelse.

Valberedningen består av Anders Bladh (valberedningens ordförande) , Martin Nilsson, Tedde Jeansson och Stefan Charette.

För ytterligare information beträffande valberedningens arbete kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, 070 – 666 80 45.

Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 994 70 79.

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. För mer information se www.distit.se

Prenumerera

Dokument & länkar