Omorganisationen av DistIT slutförs

Report this content

Den tidigare aviserade strategiska översynen av DistIT-bolagens affärsstruktur och organisation har nu slutförts och sammanslagningen av Aurora och Deltaco är genomförd.

En förenklad managementstruktur bestående av 7 personer har idag presenterats. Det nya management teamet under VD Robert Rosenzweig och CFO Erik Bech-Jansen består av Mikael Johansson (IT), Martin Gutberg (Operations), Ali Motazedi (Sales), Johan Lønk Ramskov (A-brands) samt Claes Eriksson ansvarig för Own Brands. Den nya organisationen ger möjligheter till snabbare beslutsfattande och en effektivare intern administration.

I samband med detta så berörs ytterligare 6 personer av denna omorganisation vilket kommer föranleda omstruktureringskostnader i tredje kvartalet om cirka 7,5 Mkr i tillägg till de tidigare aviserade 16,5 Mkr.

Med denna omorganisation har DistIT-koncernen nu förutsättningar för att fokusera helt på försäljning med en marknadsanpassad organisation, ett kostnadseffektivt erbjudande till leverantörer och kunder samt skapa förutsättningar för att snabbare komma till marknaden med både andras varumärken och egna märkesvaror.

Den nya organisationen gäller fr o m idag, den 12 augusti 2019.

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB 

Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller 

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB

Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB 

Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2019 kl. 14:00 CET. 

Media

Media

Dokument & länkar