Dustin omfinansierar långfristiga låneavtal

Report this content

Dustin meddelar idag att man slutfört en omfinansiering av sina långfristiga lån från kreditinstitut.

Ett kreditfacilitetsavtal om totalt cirka 5 000 miljoner kronor, bestående av en långfristig lånefacilitet om 250 miljoner Euro och en revolving credit facility om 2 500 miljoner kronor, har ingåtts med Nordea Bank Aps, filial i Sverige, Svenska Handelsbanken AB och Swedbank AB som arrangörer.

Initialt kommer motsvarande cirka 4 500 miljoner kronor att utnyttjas. Merparten av den nya kreditfaciliteten används till att omfinansiera existerande banklån och den bryggfinansiering som togs upp i samband med förvärvet av Centralpoint. Löptiden för kreditfaciliteten uppgår till 3 år med möjlighet till förlängning om totalt 2 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2019/20 uppgick till cirka 13,2 miljarder kronor och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 300 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar