Dustin presenterar ny segmentsrapportering

Dustin håller idag den 30 november kapitalmarknadsdag på logistikcentret i Rosersberg. Dagens fokus är att presentera bolagets nya segmentsrapportering samt ge en detaljerad redogörelse för bolagets strategi och marknadsposition.

Dustin presenterar en ny segmentsrapportering där nuvarande segment B2B, som under verksamhetsåret 2016/17 svarade för cirka 94 procent av bolagets totala försäljning, delas upp i två nya segment. Bolaget rapporterar från och med det första kvartalet 2017/18 de tre segmenten SMB, små och medelstora företag, som under senaste verksamhetsåret representerade cirka 38 procent av försäljningen, LCP, stora företag och offentlig sektor, med en försäljningsandel som motsvarade cirka 56 procent samt som tidigare B2C, som representerade cirka 6 procent av försäljningen under samma period. Segmentsmarginalen för respektive segment uppgick under verksamhetsåret 2016/17 till 10,7 procent för SMB, 6,9 procent för LCP och 4,1 procent för B2C.

Den övergripande ambitionen är att Dustin i linje med bolagets finansiella mål ska fortsätta driva organisk lönsam tillväxt, om 8 procent över en cykel, kompletterad med 3-5 förvärv per år, samt nå en justerad EBITA-marginal inom målintervallet 5-6 procent. Lönsamheten kommer över tid främst att stärkas genom fortsatta förvärv av bolag med spetskompetens inom utvalda kategorier av mer avancerade produkter och tjänster, en ökad andel tjänsteförsäljning och återkommande intäkter, en fortsatt expansion av produkter under egna varumärken samt en mer balanserad mix mellan segmenten SMB och LCP.

Bolaget presenterar vidare initiativen inom managerade och molnbaserade tjänster samt ger en bild av Dustins starka position online och hur dessa utvecklar den totala affären. Dessutom belyses förvärvsstrategin och bolagets starka finansiella ställning samt låga kapitalbehov.

- Vi har en tydlig strategi och en stark onlineposition där vi gynnas av underliggande marknadstrender, vilket skapar goda förutsättningar att leverera i enlighet med våra finansiella mål, säger Georgi Ganev, VD och koncernchef för Dustin.

Kapitalmarknadsdagen äger rum idag, den 30 november kl 10.00-15.00, på Dustins logistikcenter i Rosersberg och innefattar presentationer av VD och koncernchef; Georgi Ganev, CFO & VP Business Support; Johan Karlsson, VP Services & Solutions; Jens Haviken, Director Solution Sales Sweden; Andreas Boo och VP SMB & B2C; Göran Lindö. Dustins tillträdande VD och koncernchef Thomas Ekman kommer att presenteras medan Hållbarhetschef Stephanie Forsblom samt VP Private Label Robert Pap kommer att presentera Dustins arbete inom hållbarhet respektive egna märkesvaror. I programmet ingår också en rundvandring på logistikcentret.

Presentationen från kapitalmarknadsdagen finns tillgänglig från klockan 10.00 på: http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer 

Historiska jämförelsesiffror i miljoner kronor

Q1 16/17 Q2 16/17 Q3 16/17 Q4 16/17 FY 16/17
SMB (nytt segment)*
Nettoomsättning 893,2 909,2 897,2 831,1 3 530,8
Segmentsresultat 97,6 97,0 92,3 90,6 377,5
Segmentsmarginal, % 10,9 10,7 10,3 10,9 10,7
LCP (nytt segment)*
Nettoomsättning 1 219,8 1 440,7 1 228,0 1 296,1 5 184,6
Segmentsresultat 88,9 106,1 83,9 76,5 355,4
Segmentsmarginal, % 7,3 7,4 6,8 5,9 6,9
B2B (tidigare segment)
Nettoomsättning 2 113,0 2 349,9 2 125,3 2 127,2 8 715,4
Segmentsresultat 186,5 203,1 176,2 167,1 732,9
Segmentsmarginal, % 8,8 8,6 8,3 7,9 8,4
B2C
Nettoomsättning 170,6 153,0 132,0 135,2 590,8
Segmentsresultat 5,5 5,9 4,9 8,1 24,6
Segmentsmarginal, % 3,3 3,9 3,7 6,0 4,2
Centrala funktioner -76,2 -84,9 -86,8 -83,3 -331,3
Justerad EBITA 115,8 124,1 94,3 91,9 426,1

* Oreviderade siffror

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Om oss

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bolaget har drygt 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. www.dustingroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar