Eastnine erhöll topprating från GRESB

Report this content

Eastnine förbättrade sitt resultat i GRESB:s årliga bedömning av fastighetsbranschen (GRESB Real Estate Assessment) och erhöll toppratingen 5 stjärnor för andra året i rad.

Varje år bedömer och jämför GRESB ESG-prestanda för fastighetstillgångar över hela världen. I år växte GRESB:s riktmärke till att omfatta mer än 6,4 biljoner US-dollar av tillgångar under förvaltning.

I årets granskning uppnådde Eastnine 92 poäng, fem poäng mer än närmast föregående år. Denna poängsättning placerar Eastnine stadigt bland de 20 procent bästa i GRESB:s globala benchmark för fastigheter, vilket motsvarar ett 5-stjärnigt betyg från GRESB.  Bland europeiska börsnoterade fastighetsbolag placerade sig Eastnine på plats 11 av 90 deltagare.

"Vi är mycket nöjda med att tillhöra de översta 20 procenten av GRESB:s jämförelse, vilket återspeglar vårt teams verkliga ansträngningar för att förbättra förvaltningsmetoderna och prestandan i våra byggnader", säger Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine AB. "Samtidigt är vi fullt medvetna om den ökande komplexiteten och allvaret i den klimatkris som vi gemensamt måste lösa, vilket kräver en ständigt ökande ambitionsnivå från vår sida när vi går framåt. Vi känner fortfarande att vi befinner oss i början av resan mot hållbara fastigheter."

GRESB är en uppdragsdriven och branschledd organisation som tillhandahåller standardiserade och validerade uppgifter om miljö, sociala frågor och styrning (ESG) till finansmarknaderna. GRESB grundades 2009 och har blivit den ledande ESG-jämförelsen för fastighets- och infrastrukturinvesteringar över hela världen, som används av 140 institutionella och finansiella investerare för att informera beslutsfattare. För mer information, besök GRESB.com.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700
Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35
Lilia Kouzmina, Hållbarhetschef, 070-601 72 55

Besök www.eastnine.com

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 415 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 330 MEUR per 30 juni 2021. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen i Baltikum. Eastnines aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.