Eastninefastighet erhåller LEED Platinum-certifiering

Eastnine AB:s (publ) fastighet Alojas Biroji i Riga har erhållit LEED Platinum-certifiering. Därmed är hela 81 procent av Eastnines fastighetsbestånd miljöcertifierat med LEED Platinum eller BREEAM Excellent.

Alojas Biroji erhöll 89 poäng, av 106 möjliga i utvärderingen, vilket är det högsta resultatet av de fyra fastigheter som uppnått LEED Platinum i Lettland. Eastnine har som ambition att miljöcertifiera 100 procent av beståndet (exklusive fastigheter som förväntas genomgå omfattande utveckling) i enlighet med minimum LEED Gold eller BREEAM Excellent. I dagsläget återstår endast två fastigheter, motsvarande 19 procent av ytan, att certifiera. Certifieringsarbete pågår för den ena av fastigheterna och det förväntas slutföras under tredje kvartalet 2020.

”Vi fortsätter vårt ambitiösa hållbarhetsarbete och är övertygade om att moderna och hållbara fastigheter är till gagn för både hyresgäster och samhälle”, säger Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35Besök www.eastnine.comEastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 288 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 255 MEUR per 31 mars 2020. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i förstklassiga lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.