• news.cision.com/
  • Ecogain/
  • Inför internationella dagen för biologisk mångfald, 22 maj: Ecogain analyserar Sveriges 100 största bolag – så rapporterar de om biologisk mångfald

Inför internationella dagen för biologisk mångfald, 22 maj: Ecogain analyserar Sveriges 100 största bolag – så rapporterar de om biologisk mångfald

Report this content

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Idag är frågan kring biologisk mångfald mer angelägen än någonsin. 
Ecogain AB, som är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald och hållbara affärsmodeller, har inför dagen utvärderat Sveriges 100 största företag och deras hållbarhetsredovisning med fokus på biologisk mångfald.

– Vår analys är ett första steg. För många bolag är hållbarhetsredovisning i allmänhet och redovisning kring bolagens förhållande till biologisk mångfald i synnerhet ganska nya företeelser. Vår analys och granskning lyfter snarare upp de som gjort det bra och visat att biologisk mångfald är relevant för affärsmodellen än sänker de som inte nått dit, säger Anders Enetjärn, vd och grundare av Ecogain, som har cirka 40 expertkonsulter inom hållbarhet, biologisk mångfald och minimering av företagens påverkan på miljön på kort och lång sikt.

Genomlysningen av de 100 största svenska företagen visar tydligt att de bolag som i sin dagliga verksamhet har ett nära förhållande till natur, mark och miljö kommit längre i sitt sätt att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden jämfört med de som är verksamma längre från naturen. Bland branscherna är materialsektorn (kemi, trä, papper och metaller) de som når längst i redovisningen av aspekter kring biologisk mångfald, medan kommunikationssektorn (media, nöje och telekommunikation) tillsammans med fastighetssektorn har längst väg kvar (branschindelning enligt GICS - Global Industry Classification Standard). 

– Det ligger förstås i sakens natur att vissa branscher går före. Samtidigt är det oerhört viktigt att alla branscher hittar ett bra sätt att förhålla sig till biologisk mångfald. Naturen finns någonstans i varje företags värdekedja, även om det kan vara svårare att upptäcka för vissa branscher, säger Anders Enetjärn.

Även om 43 procent av de 100 bolagen nämner biologisk mångfald i sin hållbarhetsredovisning visar Ecogains analys att frågan om ekosystemen har en bra bit kvar innan den får samma tyngd som klimatfrågan. 

  • 30 procent av bolagen nämner FN:s globala mål nr 15 om ekosystem och biologisk mångfald.
  • 15 procent har satt någon form av policy eller mål för biologisk mångfald.
  • 13 procent nämner någon risk kring biologisk mångfald kopplat till sin verksamhet och
  • 8 procent har beskrivit någon form av KPI eller mått för biologisk mångfald.

– Min uppfattning är att allt fler företag börjar få upp ögonen för biologisk mångfald som en kritisk fråga för affärerna. Samtidigt indikerar resultatet att företagen har svårt att se verksamhetens effekt på biologisk mångfald, de har svårt att sätta mål och ännu klurigare är det att mäta hur verksamheten påverkar arter och biotoper. Och motsatt till World Economic Forum, som i sin senaste rapport om globala risker har värderat förlusten av biologisk mångfald som en hög risk, är det få företag som gör den kopplingen till sin verksamhet.  Det tror vi kommer bli en stor fråga framöver. Det är roligt att konstatera att en del bolag går före och leder den utveckling som många kommer följa efter. 

Några goda exempel ser vi i hållbarhetsredovisningarna från Boliden, Billerud-Korsnäs, LKAB, Martin&Servera, Vattenfall och Volkswagen Group Sweden, säger Anders Enetjärn.

Ecogains experter poängterar i sin analys vikten av att näringslivet nu, både i Sverige och internationellt, sätter biologisk mångfald långt upp på agendan. Nu är det dags för beslutsfattare i näringslivet att agera på och förvalta de alarmerande rapporter som forskare, och vissa politiker, nyligen offentliggjort. En sådan är IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) globala rapport, som släpptes den 6 maj, om läget för den biologiska mångfalden i världen. IPBES är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel. Rapporten är den första globala bedömningen av den biologiska mångfalden sedan 2005.

– Det är klart att rapporten inte var någon munter läsning kring hur det står till med jorden. Samtidigt är det viktigt att man nu ser rapporten som en möjlighet. Ett av de viktigaste budskapen är att det inte är för sent, att vi måste agera snabbt, och att vi måste tillämpa de lösningar som vi redan har. Jag vet att beslutsvägarna i företagen kan vara snabba. Med justering av affärsmodellen kan ett företag snabbt vända en risk till en möjlighet. Det är helt enkelt läge att näringslivet tar vid nu när världens ledande forskare har gjort och delgivit sin bedömning kring hur det står till med den biologiska mångfalden, säger Anders Enetjärn.

Ecogain är en samarbetspartner för företag som vill navigera genom de mest komplexa utmaningarna kopplade till markanvändnings- och exploateringsprojekt. Medarbetarna bistår företag med både expertis och projektledning inom bland annat ekologi och juridik samt med strategiskt stöd. Bolaget expanderar och har idag 45 medarbetare på 10 platser i Sverige.

Bilagda dokument:

• Syfte och metod, analys av Sveriges 100 största företags hållbarhetsredovisning med fokus på biologisk mångfald.
• Kommentarer kring fem utvalda företag och fem förebilder som satt biologisk mångfald på hållbarhetsagendan.

Global risk report – World economic forum http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf

För mer information och ytterligare kommentarer kring analysen kontakta:
Anders Enetjärn, vd Ecogain, tfn: +46 (0)70 321 30 09, e-post: anders.enetjarn@ecogain.se
Lars Sjögrell, presschef Ecogain, tfn: +46 (0)70 269 53 00, e-post: lars.sjogrell@perspective.se

Ecogain är initiativtagare och värd för företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden.

https://www.ecogain.se/

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår analys är ett första steg. För många bolag är hållbarhetsredovisning i allmänhet och redovisning kring bolagens förhållande till biologisk mångfald i synnerhet ganska nya företeelser. Vår analys och granskning lyfter snarare upp de som gjort det bra och visat att biologisk mångfald är relevant för affärsmodellen än sänker de som inte nått dit.
Anders Enetjärn, vd och grundare av Ecogain, som har cirka 40 expertkonsulter inom hållbarhet, biologisk mångfald och minimering av företagens påverkan på miljön på kort och lång sikt.