Dela

Länkar

Citat

Vår verksamhet är långsiktig, därför måste även vi vara långsiktiga i hur vi använder mark och natur. Vår strategi slår fast våra ambitioner för hur vi samexisterar med natur och människor. Att skapa förutsättningar för rekreation och förstärka vattentillgänglighet är exempel på detta
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa
De stora aktörerna som påverkar naturen och samspelar med naturen har en avgörande roll i omställningen och måste därför visa vägen. Det är viktigt att Cementa ligger långt fram i sitt arbete
Anders Enetjärn, vd Ecogain
Vår analys är ett första steg. För många bolag är hållbarhetsredovisning i allmänhet och redovisning kring bolagens förhållande till biologisk mångfald i synnerhet ganska nya företeelser. Vår analys och granskning lyfter snarare upp de som gjort det bra och visat att biologisk mångfald är relevant för affärsmodellen än sänker de som inte nått dit.
Anders Enetjärn, vd och grundare av Ecogain, som har cirka 40 expertkonsulter inom hållbarhet, biologisk mångfald och minimering av företagens påverkan på miljön på kort och lång sikt.
Vi etablerar ett nytt kontor i centrala Göteborg för att finnas närmare våra kunder med ännu bättre tjänster och för att attrahera fler medarbetare. Västsverige är en strategiskt viktig plats för oss med ett intressant näringsliv där ekosystemen är viktiga i hållbarhetsarbetet, och där det finns en vilja att vända risker till möjligheter
Anders Enetjärn, vd Ecogain
Ecogain ligger i framkant och har en spännande kompetens inom bolaget. Jag tilltalades mycket av hur man positionerar sig emot företag och organisationer, att pusha dem till att göra nytta för naturens ekosystem, och samtidigt vinna affärsfördelar
Åsa Lindbom, konsult och miljöprojektledare Ecogain
Varje affärsmodell är på ett eller annat sätt beroende av naturens resurser, och nu börjar riskerna för företagen att växa. Jag skulle säga att de absolut viktigaste budskapen från denna rapport är att det inte är för sent, att vi måste agera snabbt, och att vi måste tillämpa de lösningar som vi redan har. Vi måste helt enkelt agera.
Anders Enetjärn, vd Ecogain
– Förhandstipsen kring den kommande rapporten är inte muntra. Förhoppningsvis får nu ledande politiker och företagsledare den väckarklocka och det styrdokument som behövs. Vi på Ecogain arbetar dagligen med dessa frågor och vi ser absolut ett ökat intresse bland beslutsfattare, storföretag och politiker. Men det kommer att krävas mer. Mycket mer.
Anders Enetjärn, vd Ecogain
Vårt jobb är att öka förutsägbarheten för våra kunder och minska deras risker
Sofia Kerttu, miljöjurist Ecogain
Många av våra uppdrag har en slagsida mot det legala, det inser också företagen och efterfrågar allt oftare även den expertisen. Med Sofia Kerttu och Johanna Ersborg har vi riktigt stark kompetens inom miljörätt och det stärker vårt helhetserbjudande
Anders Enetjärn, vd Ecogain
Vi vet vad som krävs. Vi har kunskapen och erfarenheten att hjälpa alla progressiva företag att ta ekologiskt ansvar. Det hela är mycket enkelt: Om naturresurserna sinar slås ekosystemen ut och då stannar produktionen.
Anders Enetjärn, vd Ecogain
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera