Arbetsmiljö, kompetensförsörjning och digitalisering i fokus under 2019

Arbetsmiljö ligger fortfarande högst upp på många arbetsgivares prioriteringslista, följt av kompetensförsörjning samt digitalisering och systemstöd. Det visar Edge HR:s årliga kundundersökning som nyligen genomfördes.

555 personer svarade under några veckor i oktober och november på frågan ”Vilken/vilka HR-frågor kommer ni att fokusera mest på under 2019?”. Arbetsmiljö är fortsatt mycket högre än övriga alternativ och 42 procent anger att det är ett fokusområde för  nästa år. Många kommer också att arbeta med sjukfrånvaro och rehabilitering samt hälsa och friskvård, områden som rankas betydligt högre inför 2019 än de gjorde inför 2018.

Kompetensförsörjning låg förra året på en fjärdeplats och har nu tagit sig upp till en andraplats. Även rekrytering kommer att vara mer prioriterat under nästa år. I fritextsvaren anger många att de behöver både rekrytera nya medarbetare för att kunna växa, men även behålla befintliga medarbetare med rätt utbildning och kompetens, för att minska personalomsättningen.

Digitalisering och systemstöd har klättrat uppåt under de senaste åren och ligger nu på en tredjeplats. I fritextsvaren är det många som förklarar att de behöver förbättra arbetssätt och digitalisera arbetet mer. 

Områdena likabehandling, jämställdhet och mångfaldsamt Employer branding har i tidigare undersökningar rankats ganska lågt. Förra året var det betydligt fler som angav att de skulle fokusera på detta, men inför 2019 verkar det återigen bli mindre fokus på dessa områden. Har man arbetat så pass mycket med detta under 2018, att behovet inte längre känns så stort eller är det helt enkelt annat som känns viktigare 2019?

I undersökningen fanns total 18 olika svarsalternativ att välja på, i diagrammet visas de 10 högst rankade områdena. De svarande kunde välja max tre alternativ.

Edge HR stödjer företag och organisationer med att arbeta effektivt och professionellt med HR-frågor. Vi utvecklar och hjälper våra kunder att nå sina affärsmål genom verktyg och stöd för HR, arbetsrätt och Talent management. Tillsammans med Edge HR får verksamheter systemstöd, konsulthjälp och kompetens inom organisationsutveckling - med medarbetarna i fokus! Edge HR är ett bolag inom koncernen Wise Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

www.edgehr.se

Taggar:

Media

Media