Ny undersökning: svenska företag är inte digitaliserade inom HR

En ny undersökning visar att svenska företag inte är så digitaliserade i sina HR-processer som de önskar vara. 55,8 % av respondenterna anser att de arbetar digitalt men resultatet för de enskilda processerna visar en lägre digitaliseringsgrad. Det kartlägger HR-barometern som genomförts av det digitala HR-bolaget Edge HR.
 

För första gången har HR-barometern genomförts i syfte att undersöka svenska företags inställning till digitalisering inom HR-arbetet och i vilken utsträckning man arbetar digitaliserat i det vanligaste HR-processerna. Över 600 yrkesverksamma inom HR har deltagit över hela Sverige, varav 46% är ytterst ansvarig för HR. Undersökningen visar att tid och befintlig teknik är de två parametrar som utgör sämst förutsättningar för att arbeta digitalt med HR-processer. Vidare visar undersökningen att de som svarar ja på frågan om HR finns representerad i ledningsgruppen arbetar 17% mer digitaliserat än de som svarat nej.

- Digitaliseringen inom HR-branschen har det talats om i många år. Det har varit otroligt intressant att ta tempen på hur långt branschen kommit i digitaliseringen av olika processer. Vår undersökning visar till exempel att det idag läggs stora investeringar på rekrytering. Men arbetet som följer sedan, för att behålla sina medarbetare, inte är lika digitaliserat, säger Niclas Smedberg vd på Edge HR. Här har företag stora möjligheter att skapa bättre lönsamhet. HR-avdelningen och IT-avdelningen måste komma närmare varandra för att driva utvecklingen framåt.

Onboarding är en av de processer där man i lägst utsträckning nyttjar teknikens möjligheter, endast 2% anser att de arbetar digitaliserat fullt ut. När man blickar framåt och listar vilka HR-processer man anser vara viktigast att digitalisera visar undersökningen två områden. 21% av respondenterna önskar digitalisera personaldata och 19% onboarding.

Ytterligare en parameter som barometern tagit tempen på är AI. På frågan om man idag robotiserat eller använt AI för att effektivisera någon av företagets HR-processer eller arbetsuppgifter svarar endast 6% ja, 12% är ännu inte införstådda med vad AI innebär och 82% svarar nej. 40% har inte använt AI för att de inte förstår på vilket sätt AI skulle kunna användas. Medarbetarundersökningar, lönekartläggning och preboarding är HR-processer som man främst tror skulle kunna automatiseras helt eller delvis med AI.

Om undersökningen:

  • Undersökningen genomfördes av Edge HR
  • 608 respondenter har svarat på enkäten
  • De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av Sveriges företag vad avser storlek, bransch, yrkesroll och regional spridning
     

För mer information om undersökningen: https://www.edgehr.se/kunskap/kunskapsbank/hr-barometern/

För mer information, kontakta:
Elin Norlin, Presskontakt för Edge HR
Mail: elin@aderstennorlin.com
Telefon: +46 70 – 279 86 40

 

Edge HR stödjer företag och organisationer med att arbeta effektivt och professionellt med HR-frågor. Vi utvecklar och hjälper våra kunder att nå sina affärsmål genom verktyg och stöd för HR, arbetsrätt och Talent management. Tillsammans med Edge HR får verksamheter systemstöd, konsulthjälp och kompetens inom organisationsutveckling - med medarbetarna i fokus! Edge HR är ett bolag inom koncernen Wise Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

www.edgehr.se

Taggar:

Snabbfakta

En ny undersökning visar att svenska företag inte är så digitaliserade i sina HR-processer som de önskar vara. 55,8 % av respondenterna anser att de arbetar digitalt men resultatet för de enskilda processerna visar en lägre digitaliseringsgrad. Det kartlägger HR-barometern som genomförts av det digitala HR-bolaget Edge HR.
Twittra det här

Citat

Digitaliseringen inom HR-branschen har det talats om i många år. Det har varit otroligt intressant att ta tempen på hur långt branschen kommit i digitaliseringen av olika processer. Vår undersökning visar till exempel att det idag läggs stora investeringar på rekrytering. Men arbetet som följer sedan, för att behålla sina medarbetare, inte är lika digitaliserat. Här har företag stora möjligheter att skapa bättre lönsamhet. HR-avdelningen och IT-avdelningen måste komma närmare varandra för att driva utvecklingen framåt.
Niclas Smedberg, vd på Edge HR