Viktigaste processerna att digitalisera inom HR

Report this content

Digitalisering har länge varit en stor fråga inom HR – hur digitala verktyg på bästa sätt ska implementeras i, samt effektivisera, det dagliga arbetet. Det digitala produktbolaget Edge, som är en del av Wise Group, presenterar en undersökning som visar vilka HR-processer svenska företag anser är viktigast att digitalisera.

Digitala verktyg har förändrat många branscher och inom HR har ämnet varit på agendan länge. Det digitala produktbolaget Edge har genomfört en undersökning som visar vilka HR-processer branschen tycker är viktigast att digitalisera. Över 600 yrkesverksamma inom HR över hela Sverige har deltagit i undersökningen, varav 46 procent arbetar som ytterst ansvariga för HR.

Undersökningens resultat visar att det finns en rad arbetsområden som behöver utvecklas och bli mer digitala. De områden som toppar listan är personaldata, onboarding samt medarbetarnas kompetenser.

Resultatet visar att det finns ett behov av att digitalisera flera områden inom HR. Digitala produkter är ett sätt att strukturera och hålla koll på sina dagliga uppgifter. Edge:s mål är att fler inom HR ska känna sig trygga i sin roll och därmed skapa en bättre vardag för sina medarbetare, säger Niclas Giertz, Head of Service Design på Wise Group och Interim Head of Product på Edge.

Viktigaste HR-processerna att digitalisera

 1. Personaldata
 2. Onboardning
 3. Medarbetarnas kompetenser
 4. Rekrytering
 5. HR-information
 6. Utvecklingssamtal
 7. Preboardning
 8. Lönekartläggning
 9. Medarbetarundersökningar
 10. Förmåner
 11. Offboarding

Nu utvecklar Edge sitt erbjudande och lanserar enklare möjligheter för HR-ansvariga, chefer och personalansvariga att köpa, arbeta med och utveckla sina digitala HR-processer.

Om undersökningen

 • Undersökningen genomfördes av Edge under slutet av 2018 och skickades ut till yrkesverksamma personer i Sverige med en HR-titel.
 • Totalt svarade 608 personer på enkäten där majoriteten hade titeln ”Ytterst ansvarig för HR”.
 • De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av Sveriges företag vad avser storlek, bransch, yrkesroll och regional spridning.
 • Med en digitaliserad process menas att de flesta av uppgifterna/aktiviteterna för den givna HR-processen sker digitalt via ett HR-system eller verktyg. Här räknas inte användningen av exempelvis Microsoft Office såsom Word, Excel eller Outlook. 

För mer information, kontakta:
Matilda Fogde, presskontakt Edge på mail matilda@aderstennorlin.com eller telefon: 076-213 22 88

Om Edge
Edge är ett digitalt produktbolag som förenklar och effektiviserar organisationers HR-arbete. Med Edge:s produkter skapas optimala förutsättningar för organisationer att arbeta tryggt och säkert med olika typer av utmaningar inom HR- och personalfrågor. Edge är ett bolag inom koncernen Wise Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Digitalisering har länge varit en stor fråga inom HR – hur digitala verktyg på bästa sätt ska implementeras i, samt effektivisera, det dagliga arbetet. Det digitala produktbolaget Edge, som är en del av Wise Group, presenterar en undersökning som visar vilka HR-processer svenska företag anser är viktigast att digitalisera.
Twittra det här

Citat

Resultatet visar att det finns ett behov av att digitalisera flera områden inom HR. Digitala produkter är ett sätt att strukturera och hålla koll på sina dagliga uppgifter. Edge:s mål är att fler inom HR ska känna sig trygga i sin roll och därmed skapa en bättre vardag för sina medarbetare
Niclas Giertz, Head of Service Design på Wise Group och Interim Head of Product på Edge