Jonas Hasselberg, Tuija Soanjärvi och Arnd Benninghoff invalda i Edgewares styrelse

Följande tre nya ledamöter har valts in i Edgewares styrelse, på årsstämman den 4 maj 2018.

Jonas Hasselberg har sedan 2015 varit Vice VD och ansvarig för Telia Swedens Consumer Division. Dessutom har han även varit styrelseledamot i Springworks AB sedan 2015. Dessförinnan har Jonas haft ett flertal seniora positioner hos ledande teknikföretag som Microsoft, Nokia and Mycronic i Sverige, Finland och USA. I Jonas får Edgeware en styrelseledamot med gedigen erfarenhet från telekom och då speciellt konsumenttjänster som t ex TV liksom en ledamot med djupa teknikkunskaper och ett kommersiellt fokus. Viktiga kunskaper för Edgewares fortsatta utveckling. Jonas är stationerad i Stockholm, Sverige.

Tuija Soanjärvi är styrelseledamot i bland annat Basware Corporation, Nixu Corporation och VR-Group Ltd. Tidigare har Tuija varit styrelseledamot i Affecto Plc, Tecnotree Corporation, Vattenfall-koncernen och Comptel Corporation. I flertalet av hennes nuvarande, såväl som tidigare, befattningar har hon varit ordförande i revisionskommittén. Tuija har också haft ett flertal seniora CFO-positioner i Itella, Elisa och Tieto. Tuija kommer att tillföra en kombination av ekonomisk kompetens och insikter inom telekom och teknologisektorer till Edgewares styrelse. Tuija är stationerad i Espoo, Finland.

Arnd Benninghoff är CEO för MTGx och esports inom Modern Times Group, vilket är en befattning han haft sedan 2014. Han innehar även ett flertal rådgivande roller till snabbväxande europeiska media-/teknikaktörer. Arnd har tidigare varit bland annat Chief Digital Officer hos ProSieben Sat1 Media AG och Managing Director på Seven Ventures GmbH. Han bor i München, Tyskland. Arnd kommer bland annat tillföra omfattande erfarenhet utifrån ett klient-perspektiv från den snabbväxande europeiska broadcasting- och mediascenen, inklusive banbrytande insikter inom digital utveckling i ett flertal sektorer av relevans för Edgeware.

     Våra nya styrelseledamöter tillför relevant, global erfarenhet och kundinsikter från IT, telekom och mediaindustrin. Deras djupa kunskaper kommer att bidra till Edgewares globala expansion och satsning på nya marknader. Jag välkomnar våra nya styrelseledamöter till ett spännande företag och ser fram emot att ta del av deras strategiska insikter. Jag vill samtidigt passa på att tacka Jason Pinto och Staffan Helgesson för deras mångåriga arbete för Edgewares utveckling och för deras obrutna förtroende i företaget och dess ledning, när de nu lämnar styrelsen, säger Michael Ruffolo, styrelseordförande Edgeware AB.

Den nya styrelsen består av Michael Ruffolo (ordf), Sigrun Hjelmqvist, Kent Sander, Arnd Benninghoff, Jonas Hasselberg och Tuija Soanjärvi. Lämnar styrelsen gör Jason Pinto, Staffan Helgesson och Karl Thedéen. 

Edgewares valberedning består av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti 2017. Valberedningen i Edgeware består av Kent Sander, utsedd av Amadeus, Daniel Blomquist, Creandum och Annika Andersson utsedd av Swedbank Robur fonder samt styrelsens ordförande Michael Ruffolo. Ordförande i valberedningen är Daniel Blomquist.

Kontakt: Olof Engvall, presskontakt Edgeware +46 736-612043. olof.engvall@edgeware.tv 

Om Edgeware - Let’s make TV amazing again!

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger en fantastisk tittarupplevelse och ger kunderna kontroll över sitt innehåll. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2017 en nettoomsättning på 237 miljoner kronor. Edgeware har huvudkontor i Stockholm och personal i 15 länder spritt över Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Taggar:

Om oss

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Våra nya styrelseledamöter tillför relevant, global erfarenhet och kundinsikter från IT, telekom och mediaindustrin.
Michael Ruffolo, styrelseordförande Edgeware AB.