Om oss

Ekobrottsmyndigheten har till uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet, att kartlägga och analysera den ekonomiska brottsligheten och att föreslå åtgärder som leder till en effektiv brottsbekämpning.