Husrannsakan i Schweiz i Ericssonärendet

Husrannsakan i Schweiz i Ericssonärendet Efter framställning från Ekobrottsmyndigheten har schweiziska myndigheter den 21 maj 2003 verkställt husrannsakan på ett flertal platser i Zürich med omnejd med anledning av den förundersökning som chefsåklagare Lage Carlström bedriver mot företrädare för LM Ericsson rörande försvårande av skattekontroll, grovt brott. Ett stort antal handlingar och andra föremål som kan tänkas ha betydelse för utredningen om brottet togs i beslag. Framställningen från Ekobrottsmyndigheten har skett i enlighet med 1959 års europeiska konvention om inbördes rättshjälp i brottmål och avser begäran om vittnesförhör, husrannsakan och tillgång till vissa bankhandlingar. De begärda åtgärderna avser i första hand att klarlägga hur systemet med betalningsförmedlare var uppbyggt samt att utreda vilka personer inom Ericsson som varit ansvariga för åtgärderna. - Det är ännu för tidigt att säga vilken betydelse som det beslagtagna materialet kan komma att få för den svenska utredningen, säger Lage Carlström. För ytterligare information, kontakta Lage Carlström, chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten Tel 08-762 00 57 Lars Hammar, kriminalinspektör, mobil 0730-55 15 60 Eva-Lisa Lennstrand, informationsansvarig, Ekobrottsmyndigheten Tel 08-762 00 17, 070-653 31 59 Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet, att kartlägga och analysera den ekonomiska brottsligheten och att föreslå åtgärder som leder till en effektiv brottsbekämpning. Inom EBM arbetar åklagare, poliser, ekonomer och administratörer i team med myndighetens operativa uppgifter, att upptäcka brott, att utreda begångna brott och att lagföra brottslingar. Verksamheten bedrivs i storstadslänen med avdelningskontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. EBM startade 1998 och har i dag ca 390 medarbetare, varav 190 är poliser. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Ekobrottsmyndigheten har till uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet, att kartlägga och analysera den ekonomiska brottsligheten och att föreslå åtgärder som leder till en effektiv brottsbekämpning.

Dokument & länkar