Myndighetsgemensamt projekt sätter tryck på skattefuskande restaurangägare i Stockholm

Myndighetsgemensamt projekt sätter tryck på skattefuskande restaurangägare i Stockholm Nu tar myndigheterna ett hårdare tag mot skattefusket i restaurangbranschen i Stockholms län. Ekobrottsmyndigheten, Skattemyndigheten och Länsstyrelsen har inlett ett samarbetsprojekt i syfte att komma till rätta med det utbredda fusket i branschen. Ett stort antal krogar i länet kommer att kontrolleras. Det här är den första gemensamma kraftsamlingen mot skattefuskande krögare i länet. Sammanlagt deltar ett 30-tal personer i projektet, varav ett 20-tal revisorer och två åklagare. Projektet kommer också att bedrivas i nära samarbete med de lokala polismyndigheterna och kommunernas enheter för alkoholtillstånd. Projektet har redan kommit en bit på vägen och ett 15-tal förundersökningar pågår för närvarande på Ekobrottsmyndigheten. De första åtalen har redan väckts under maj månad. De oseriösa krögarna utgör ett hot mot hela restaurangbranschen. De krögare som skattefuskar och anlitar svart arbetskraft skadar inte bara de seriösa företagen, genom att konkurrensen snedvrids, utan de urholkar också förtroendet för branschen som helhet. Det här är inte första gången som branschen granskas av myndigheterna. Det som är nytt är att granskningen sker i samverkan mellan myndigheter. Genom att flera myndigheter samverkar i projektet kan man agera kraftfullt på flera fronter. De åtgärder som kan vidtas mot de oseriösa företagen kan vara straffpåföljd, näringsförbud, upptaxering, skattetillägg, betalningssäkring och inte minst återkallelse av utskänkningstillstånd. Målet är att uppnå en samlad och kännbar samhällelig reaktion. Restaurangprojektet har startat och kommer att pågå även under hela 2004. För ytterligare information, kontakta Gunnar Levin, projektledare, Skattemyndigheten i Stockholm, tel 08-694 11 06, 0708-95 33 56 Stefan Lundberg, chefsåklagare, EBM, tel 08-762 01 18, 070-341 98 92 Jan-Olof Tidbeck, samordnare för Operation krogsanering, Länsstyrelsen i Stockholms län, tel 785 51 85, 070-585 51 80 Eva-Lisa Lennstrand, informationsansvarig, EBM, tel 08-762 00 17, 070-653 31 59 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Ekobrottsmyndigheten har till uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet, att kartlägga och analysera den ekonomiska brottsligheten och att föreslå åtgärder som leder till en effektiv brottsbekämpning.

Dokument & länkar