Svea hovrätt ändrar påföljden i Pinkertonmålet

Svea hovrätt ändrar påföljden i Pinkertonmålet Svea hovrätt har i dag överlämnat sin dom i Pinkertonmålet. Huvudmannen, en f d mäklare på Matteus fondkommission, och två medtilltalade hade överklagat tingsrättens dom i hovrätten. Hovrätten anser att de åtalade har handlat med insiderinformation men sänker påföljden. Huvudmannens straff sänks från tio månaders fängelse till åtta månaders fängelse. För den ene av de två medåtalade sänks straffet från sex till fyra månaders fängelse och för den andre från sex månaders fängelse till villkorlig dom. - Jag ser det som mycket positivt att vi fått framgång i ett så är omfattande insidermål. Ekobrottsmyndighetens uppgift är att pröva insiderbrott men eftersom lagen är relativt ny finns det inget tidigare fall med fängelse för hovrätten att följa, inte ens i Europa. Därför är det principiellt viktigt att driva ett sådant här mål, säger Bo Skarinder, vice överåklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Hovrätten instämmer i huvudsak i tingsrättens dom när det gäller skuldfrågan. - Det är viktigt att domstolen prövar vilket straffvärde den här typen av brottslighet har. Domen är en viktig markering från samhällets sida att man inte tolererar den här typen av beteenden på aktiemarknaden, säger Bo Skarinder. Hittills har tio insidermål avgjorts i Sverige. Av dessa har det blivit fällande dom sju fall. Insiderbrottet begicks i samband med det svenska företaget Securitas köp av det amerikanska säkerhetsföretaget Pinkerton i februari 1999. Vissa personer fick i förväg kännedom om affären och utnyttjade detta till att köpa aktier i Pinkerton. När köpet blev känt på marknaden steg aktien vilket gav en vinst på 100 kronor per aktie för dem som handlat med insiderinformation. Åtal väcktes mot elva personer. Tingsrätten dömdes i januari 2001 sju personer, varav fyra till fängelse mellan 10 månader och fyra månader. Fyra fick villkorlig dom och/eller dagsböter. Tre personer frikändes helt i tingsrätten. Vinningen av aktieköpet har förverkats och tillfalligt staten För mer information: Bo Skarinder, vice överåklagare vid Ekobrottsmyndigheten Telefon 08-762 00 30 Eva-Lisa Lennstrand, informationsansvarig vid Ekobrottsmyndigheten Telefon: 08-762 00 17, mobil 070-653 31 59 Faktaruta Securitas köper Pinkerton, februari 1999 Finansinspektionen anmäler misstänkt insiderbrott till Ekobrottsmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten inleder förundersökning i mars 1999 Huvudförhandling inleds vid Stockholms tingsrätt i oktober -december 2000 Tingsrättens dom faller 25 januari 2001 Dom i Svea hovrätt den 20 juni 2002 1985 Lagen om handeln på värdepappersmarknaden införs. För första gången är det straffbart att handla med insiderinformation. 1991 Insiderlagen skärps, strängare straffskala införs 2001 Insiderstrafflagen (samma straff vid insiderbrott och kursmanipulation) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/20/20020620BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/20/20020620BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

Ekobrottsmyndigheten har till uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet, att kartlägga och analysera den ekonomiska brottsligheten och att föreslå åtgärder som leder till en effektiv brottsbekämpning.

Dokument & länkar