Eleda avser förvärva Älmby Entreprenad – når därigenom över 10 miljarder i omsättning

Report this content

Eleda Infra Service Group (Eleda) har den 20 september 2021 träffat en överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i Älmby Entreprenad AB (”Älmby”). Älmby kommer att tillhöra regionbolaget Akeab som är en del av Eleda.
Älmby är baserat i Älmhult, har 115 medarbetare och omsätter cirka 500 miljoner kronor på årsbasis. Älmby erbjuder unika lösningar inom markentreprenader men utför också rivnings- och håltagningsarbeten.

I samband med affären väljer Älmbys tidigare ägare och nuvarande tillfälliga vd Johnny Svensson att fokusera på en mer produktionsnära roll och som ny vd tillsätts Karl Lagerbielke. Karl tillträder sin tjänst i början av oktober.
”Älmby är en stark aktör på marknaden med god lokal kännedom. Med ledningens långa erfarenhet och Älmbys mycket kompetenta medarbetare ser vi detta som ett viktigt tillskott i Akeab och Eleda. Förvärvet av Älmby kompletterar akeab geografiskt med sin starka position i Småland med omnejd.” säger Peter Condrup VD på Akeab.

 

Älmby levererar tjänster till både kommuner, offentliga och privata kunder och innehar ett antal ramavtal som innefattar anläggningstjänster.

 

”Vi har under de senaste åren expanderat vår verksamhet kraftigt och det känns som ett naturligt steg att fortsätta den resan tillsammans med en stark aktör som Akeab och Eleda. Jag är övertygad om att våra verksamheter har många synergieffekter och till viss del också kommer ge en ytterligare bredd till Akeabs och Eledas befintliga verksamhet.” säger VD Johnny Svensson för Älmby.

Affären är beroende av godkännanden från relevanta myndigheter.


 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Halvardsson, Koncernchef, johan.halvardsson@eleda.se, mobil 070 545 95 01
Emilie Condrup Masior, Kommunikations och ESG chef, emilie.condrup@eleda.se, mobil 070 828 04 66 Tobias Andersson, Förvärvs- och affärsutvecklingschef, tobias.andersson@eleda.se, mobil 072 230 87 10 

Om Eleda:

Eleda bildades 2017 och har huvudkontor i Stockholm. Vi verkar genom framgångsrika, regionala infraservice- och anläggningsbolag i regioner över hela Sverige. Vid sidan av stark organisk tillväxt har bygget av Eleda varit en förvärvsresa och genom våra bolag har vi idag, efter förvärvet av Älmby, en omsättning om 10 miljarder SEK och omkring 2300 medarbetare i koncernen. Vårt tjänsteutbud är både brett och specialiserat och sträcker sig från projekt till hela entreprenader.
Eleda och gruppens bolag arbetar för ett hållbart företagande genom att vara en stark aktör på marknaden med sund ekonomi samt att genom ett gediget yrkeskunnande skapa långvariga relationer med nöjda kunder. Eledas verksamhet skall vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar över tid.
Eleda bygger infrastruktur som är kritisk för samhället. Vi står för hållbart företagande, hållbart samhällsbygge och vi gör Sverige bättre

Taggar:

Prenumerera