Citat

I södra Sverige förbrukas mest el, men det är svårt att överföra den el som produceras i vattenkraftverken i norra Sverige söderut pga. flaskhalsar i stamnätet. Detta har resulterat i ett större beroende av kärnkraft och vindkraft i dessa delar av Sverige. Så trots att det finns ett överskott av el i norr kan den inte fraktas ned till södra Sverige vilket innebär att boende i elområde 4 får köpa dyrare el via kärnkraftverken i större utsträckning.
Tomas Jonson
Det vi kan se i den situation vi befinner oss i med tanke på Coronaviruset är att elförbrukningen är densamma, men att den har förflyttats från företagen till privatpersoner. Det är ett resultat av att allt fler arbetar hemma och håller sig inomhus i sina hem i större uträckning än tidigare, samtidigt som många kontor och produktionsanläggningar stängt ned verksamheten tillfälligt.
Fabian van Beirs
Aldrig tidigare har vi i Sverige registrerat ett negativt elpris. Ett negativt elpris påverkar främst dem som har ett elavtal där de betalar per timme, vilket inte är så vanligt än i Sverige. Men självklart påverkas framförallt de med rörligt elavtal positivt av det pressade spotpriset. Det genomsnittspris vi ser under februari har vi inte sett sedan sommaren 2015.
Tomas Jonson
Det låga elpriset beror på det milda, blöta och blåsiga vädret vi sett under de två första månaderna av året, där temperaturer, nederbörd och vind varit en bra bit över det normala.
Tomas Jonson