Enea lanserar ny framtidssäkrad version av Enea LINX

STOCKHOLM, 9 juni 2008 - Enea®, världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, lanserar i dag en ny version av Enea®, LINX, en marknadsledande produkt för interprocesskommunikation (IPC) i distribuerade system. Eftersom Enea LINX tillåter applikationer att fungera tillsammans oberoende av operativsystem förenklas och förbättras konstruktionen av komplicerade system. Enea LINX är marknadens enda IPC-teknik som är skalbar från DSP:er och mikrokontrollprocessorer till 64-bitars kontrollprocessorer. Den nya versionen av Enea LINX ger stöd för ökad tillgänglighet, smidig uppgradering av portabla och skalbara IPC-tjänster samt så kallad Enea Element in-service upgrades.  

"Enea LINX är marknadens bästa IPC-lösning för utveckling av porterbar, skalbar och distribuerad programvara inom telekom" säger Mathias Båth, chef för produktledningen på Enea. "Nu vässar vi plattformen ytterligare och inför protocol/feature negotiation, som tillåter uppgradering till senaste versionen av LINX, kort för kort, utan att kompatibiliteten med existerande LINX versioner äventyras." 

Funktionen protocol/feature negotiation ger garanterad kompatibilitet mellan olika LINX-versioner, något som ökar tillgängligheten och underlättar sömlösa IPC-uppgraderingar av driftsatta system. Prioritering av meddelanden ökar tjänsternas tillgänglighet genom att kommunikationen kan upprätthållas i system som överbelastats på grund av tekniskt fel. Uppgraderingar under drift ökar tillgängligheten genom att programuppgraderingar kan genomföras utan driftavbrott. 

Att uppgradera det grundläggande kommunikationsprotokollet i ett driftsatt system brukar vara ett stort problem för telekomtillverkare. Eftersom systemen normalt är beroende av detta protokoll för den övergripande systemadministrationen är det ofta omöjligt att uppgradera samtliga noder med en ny version av protokollet utan att först ta ner systemet. Protocol/feature negotiation framtidssäkrar systemen genom att göra framtida releaser bakåtkompatibla. När utvecklare installerar en ny version av Enea LINX på en specifik nod kommunicerar den automatiskt med andra LINX-klienter (på andra noder) för att identifiera och komma överens om en gemensam uppsättning funktioner. Det gör att enskilda noder kan läggas till och uppgraderas med den senaste versionen av Enea LINX utan att det övriga systemet påverkas.  

Fakta om Enea LINX
Enea LINX är en skalbar, meddelandebaserad IPC-tjänst med hög prestanda för distribuerade system. Genom att erbjuda högre prestanda än konkurrerande IPC-tekniker, till exempel TIPC, är Enea LINX den enda IPC-teknik som hanterar allt från DSP:er och mikrokontrollprocessorer till stora nätverk med komplex klustertopologi. 

Enea LINX underlättar designen av komplexa, heterogena och distribuerade system som använder olika operativsystem och processorer. Enea LINX är oberoende av operativsystem och media, d v s Gigabit Ethernet, RapidIO, PCI, delat minne. LINX tillhandahåller även transparent kommunikation, vilket innebär att programprocesser som körs på olika processorer och operativsystem kan kommunicera med varandra som om de kördes på samma processor och i samma operativsystem. Denna transparens gör det enkelt att distribuera LINX-baserade program över flera processorer och operativsystem. Dessutom blir systemet enkelt att skala och omkonfigurera med mycket få, om ens några, ändringar av programkoden.  

Enea LINX erbjuder tillförlitlig, deterministisk och snabb transport av både kontroll- och datasignaler över både säkra och osäkra media. Dessutom stödjer den inkapsling av andra transportprotokoll (till exempel TCP, UDP och SCTP). Tillförlitligheten ökas ytterligare genom att LINX ger end-to-end-flödeskontroll, anslutningsövervakning och inbyggt stöd för redundanta länkar/noder. LINX underlättar även nätverksövervakning genom att tillhandahålla run-time-konfiguration samt automatisk identifiering och underhåll av nätverkstopologier.  

Enea LINX for Linux är en fri programvara, baserad på öppen källkod som är tillgänglig på SourceForge på https://sourceforge.net/projects/linx. Enea LINX finns också tillgänglig för realtidsoperativsystemet Enea OSE®, samt för Enea OSE® ck, ett DSP-realtidsoperativsystem.

För mer information vänligen kontakta:
Mathias Båth
Chef för produktledningen, Enea
Tel. 08-507 140 00
mathias.bath@enea.com 

Jenny Palmblad
Informationschef, Enea
Tel. 08-507 143 24
jenny.palmblad@enea.com

Om Enea
Enea (Nordic Exchange/Small Cap/ENEA) är världsledande inom realtidsteknologi, inbyggda system, middleware, utvecklingsverktyg, databasteknologi och konsulttjänster för avancerade system med krav på hög tillgänglighet. Våra kunder är verksamma bland annat inom telekommunikation, mobiltelefoni, medicinteknik och fordonsteknik/infotainment. Eneas framgångsrika operativsystem Enea OSE finns i ungefär hälften av världens 3G mobiltelefoner och basstationer. Enea har drygt 750 anställda och är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information se www.enea.com  

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE® ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Flashlite, Enea® dSPEED Platform, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2008 Enea AB.

Taggar:

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar