Dela

Kontakt

 • Enea AB
  Box 1033 Jan Stenbecks Torg 17 164 21 Kista
  08-507 140 00
  http://www.enea.se
 • Jan Häglund

  President and CEO


  08 507 140 00
 • Erik Larsson

  SVP Marketing & Communications


  +33625501164
 • Citat

  Vi ser intressanta möjligheter med virtualisering i accesnätet och vi har byggt Enea NFV Access just för detta användningsfall. Enea NFV Access är färdig för kommersiellt användande, minskar CapEx som OpEx, samt erbjuder beprövade teknologier för serviceorkestrering och modellbaserad hantering av nätverksfunktioner.
  Karl Mörner, SVP Product Management
  ARM och dess ekosystem har varit fast beslutna att använda OPNFV som språngbräda för att ge effektiv och ekonomiskt fördelaktig beräkningskraft till världens datanätverk. Nätverksprestandan måste expandera i massiv skala för att stödja den beräkningskraft som krävs och vårt ekosystem levererar den effektivitet som krävs. Genom välintegrerade lösningar demonstrerar vi den prestanda per Watt, densitet och Total Cost of Ownership (TCO) som ARM-teknologin representerar.
  Noel Hurley, Vice President and General Manager, Networking and Servers, Business Segments Group, ARM
  Vi är glada att arbeta med China Mobile för att förverkliga väsentlig NFV-funktionalitet och driva NFV mot storskaligt industrianvändande, med diversifierande och interoperabla ekosystem. Telekomapplikationer med olika beräknings-, I/O- och realtidskrav behöver optimerade lösningar med stor skalbarhet. Avancerad commercial-off-the-shelf-hårdvara (COTS) som den arbetslastoptimerade datacenterservern Cavium ThunderX bidrar till skalbara NFV-lösningar baserade på standardkomponenter från ett stort ekosystem.
  Raj Singh Vice President & General Manager of the Network & Communication Group at Cavium
  Telekomindustrin skriker efter en robust och högpresterande NFV-infrastrukturlösning som är byggd för telekomanvändningsfall och vi är mycket glada åt at vara en nyckelpartner i samarbetet med China Mobile, världens största operatör, samt de ledande teknologiföretagen ARM och Cavium. Den OPNFV-baserade Enea NFV Core-mjukvaruplattformen är den första i sitt slag som är utförligt kvalitetssäkrad och optimerad för kommersiell användning out-of-the-box på ARM-baserad serverutrustning.
  Karl Mörner, SVP Product Management, Enea
  Med en solid bakgrund och expertis inom accessnätverk utanför datacentret, fokuserar Enea på marknadssegmentet för edgelösningar. Enea NFV Core är konfigurerat, integrerat, optimerat och kvalitetssäkrat specifikt för dessa användningsfall, vilket sparar stor möda, tid och pengar för våra kunder.
  Karl Mörner, SVP Product Management, Enea
  Våra kunder kan utöka bredden i sina egna signaturer på ett effektivt sätt och få regelbundna uppdateringar av nyckelfunktionalitet för web och enterpriseapplikationer, parallellt med sin interna DPI-teknologi. De får fördelen av mer än 2500 signaturer med global täckning för att accelerera sin utveckling av nätverks- och säkerhetslösningar.
  Thibaut Bechetoille, President för Qosmos
  Enea är en aktiv medlem i OPNFV och lanserade förra året det första Pharoslabbet med ARM-baserad testutrustning. Enea har även integrerat den senaste Coloradomjukvaran i testinfrastrukturen, vilket gör det enklare och snabbare för OPNFV-ekosystemet att lansera sina produkter och tjänster på en mångfald av processorarkitekturer.
  Daniel Forsgren, Produktchef på Enea
  I stark konkurrens med alternativa operativsystemlösningar valde denna kund Enea OSE tack vare dess prestanda och skalbarhet på flerkärniga processorer. Vi är mycket glada över att få förtroende inom ett nytt strategiskt affärsområde hos denna kund och därmed en fördjupning av vår affärsrelation.
  Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea
  Den affärsmodell som erbjuds genom öppen källkod saknar support och kundspecifika justeringar, men Enea tacklar de utmaningar våra kunder ställs inför när de bygger sina egna Linuxdistributioner. Enea tillhandahåller en komplett Linuxdistribution och verktyg och erbjuder möjligheten att konfigurera Linuxkärnan och övrig mjukvara efter varje unikt kundfall.
  Daniel Forsgren, Produktchef, Enea
  På sistone har Enea OSE vidareutvecklats signifikant och berikats med flera uppdateringar som förbättrat responstider, prestanda och kodstorlek. Operativsystemen måste möta ständigt ökande krav på beräkningskapacitet och minnesutnyttjande, delvis drivet av allt bättre hårdvara, och Enea OSE är väl positionerat att hantera tuffa användningsfall med mycket stringenta specifikationer.
  Daniel Forsgren, Produktchef på Enea
  NFV har omdefinierat kommunikationsinfrastrukturens arkitektur och hur tjänster driftsätts och det krävs tillgång till modern hårdvara och icke triviala konfigurationer av mjukvarukomponenter för att lyckas i utvecklingen. Våra erfarna ingenjörer hjälper kunder att utveckla kompletta nätverksfunktioner såväl som mjukvaruplattformarna som krävs för att exekvera dem och kvalitetssäkrar dem kontinuerligt i vårt NFV-lab.
  Bogdan Putinica, Senior Vice President, Global Services, Enea
  Nätverkstjänsteleverantörer ser allt tuffare utmaningar framför sig, till följd av en rörlig infrastrukturscen som försvårar och fördyrar nätverkshanteringen. Med Eneas ramverk kan kunder fokusera på sina kärnverksamheter, nätverksapplikationerna och –tjänsterna.
  Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea
  Enea’s omfattande engagemang i sitt ekosystem manifesterar sig bland annat i att Enea Linux kvarstår som ett av de mest öppna kommersiella operativsystemen och Enea kommer börja upstreama CGL-profilen omedelbart. Som en av få oberoende Linuxleverantörer fortsätter vi driva evolutionen av nätverksfunktionalitet, med hög prestanda i fokus.
  Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea
  Jag är glad att annonsera förvärvet av ett litet men snabbt växande och mycket intressant tillägg till vårt erbjudande inom marknaden för hantering och orkestrering av traditionella och virtualiserade nätverk. Tillsammans med vår existerande produkt Enea Element, kommer ElementCenter även att addera egenskaper till vår Enea COSNOS-plattform för utveckling och övervakning av nästa generations nätverksfunktioner.
  Anders Lidbeck, VD och Koncernchef på Enea
  Vi är mycket glada att bli en del av Enea. Vi tror att den modellbaserade arkitekturen i vår plattform ElementCenter är ett kraftfullt och komplementärt tillägg till Eneas produktportfölj för kommunikationsindustrin, som ger kunderna en unik end-to-end lösning för utmaningarna inom övervakning, virtualisering och orkestrering.
  John Wagner, VD på Centered Logic LCC
  Det är glädjande att få förtroendet att få leverera säkerhetslösningar för OSE, baserat på öppen källkod, till en av våra främsta kunder.
  Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea
  Vi följer utvecklingen hos denna kund med stor spänning och är stolta över att vara en bidragande faktor till deras framgångar. Det är glädjande att vårt nära partnerskap med denna ledande industriaktör fortsätter att utvecklas väl på en marknad där vi är traditionellt starka.
  Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea
  Som medgrundare och huvudkontributör till OFP Foundation hjälper vi till att skapa ny, fantastisk funktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi kompletterar även OFP-satsningen handgripligt, genom skräddarsydda paketeringar av öppen källkod och tjänster.
  Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea
  Både ARM och OPNFV är centrala komponenter i vår strategiska riktning som bolag. Vårt ARM-inriktade Pharos-labb erbjuder ett enormt värde för ekosystemet, som nu får fantastiska möjligheter att testa och validera sin OPNFV-relaterade mjukvara på ARM-servrar.
  Daniel Forsgren, Senior Vice President Product Management, Enea
  Eneas pionjära initiativ med ett ARM-baserat Pharoslabb möjliggör större valfrihet och mångfald för operatörer, utrustningstillverkare och mjukvaruutvecklare som skapar nästa generations nätverk. Tillsammans med Enea och resten av ARM-ekosystemet skapar vi unika värden kring en energieffektiv, virtualiserad nätverksinfrastruktur som är optimerad för hög arbetsbelastning.
  Bob Monkman, marketing manager, enterprise segment, ARM
  Vi är jätteglada att Enea öppnar detta Pharos-labb och ökar tillgängligheten av flera sorters testmiljöer med olika hårdvaruarkitekturer. Grundidén med Pharosprojektet bygger just på detta, vilket förbättrar OPNFVs applicerbarhet över arkitektur-, miljö-, och tillverkargränserna. Fokuset på ARM-baserad utrustning stärker ekosystemet ytterligare.
  Heather Kirksey, Director, OPNFV
  Vi är mycket nöjda med partnerskapet med ARM och Enea i Eneas Pharossatsning. Tillsammans har vi lyckats få upp kritiska OPNFV-komponenter på våra ARMv8-baserade ThunderX™-processorer, som därmed blir kostnadseffektiva NFV-plattformar med ypperlig acceleration för trafikhantering och kryptering.
  Larry Wikelius, Director of Ecosystems and Partner Enablement, Cavium
  Freescale erbjuder ledande ARM-baserade multicoreprocessorer och bidrar aktivt till ett levande, öppet och sporrande NFV-ekosystem. Eneas Pharoslabb är en viktig plats där ekosystemet kan bevisa de fördelar som ARM-baserade processorteknologier ger och tillgodose de krav på funktionalitet och interoperabilitet som operatörerna ställer på sina NFV-lösningar.
  Sam Fuller, Director of Strategy for Freescale’s Digital Networking group
  Med tillägget av NETCONF har vi nu stöd för alla relevanta protokoll. NETCONF är den hetaste standarden för hantering, konfiguration och kontroll av enheter och funktioner i en distribuerad molninfrastruktur och ger nätverksadministratörer möjligheten att automatisera sina nätverk i modelleringsspråket YANG.
  Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea
  Denna milstolpe innebär ett stort steg framåt i att kunna förverkliga NFV-visionen på en rad ARM-baserade hårdvarulösningar från flera olika leverantörer. Plattformen är också en förutsättning för ARMs ramverk för smarta, flexibla molnlösningar (Intelligent Flexible Cloud) som kommer stöpa om synen på nätverksinfrastruktur och hur den manifesterar sig de kommande åren.
  Charlene Marini, vice president of embedded marketing, ARM
  Som medlem i Linaro Networking Group och som aktiv deltagare i OpenDataPlane- och OPNFV-initiativen, är vi fast beslutna att jobba tillsammans med ledande hårdvarutillverkare, kunder och partners kring lösningar för virtualiserade nätverk. Vi är mycket stolta över att kunna presentera denna tidiga implementation som sannolikt kommer bli en katalysator för applikationsutveckling i breda lager inom industrin.
  Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea
  Enea är vår ledande Linuxpartner för vårt R-serieschip och tillsammans har vi byggt en mjuk- och hårdvaruplattform för tillverkare av telekominfrastruktur, med ett fokus på NFV (Network Function Virtualization) – dvs. att frikoppla nätverksapplikationer och funktionalitet från specialhårdvara i telekomnätverken.
  Dilip Ramachandran, Senior Director of Marketing, Communications Infrastructure Solutions, AMD Embedded Solutions
  AMDs R-serie är en mycket intressant och högpresterande hårdvarulösning för NFV och vi har den perfekta mjukvaruplattformen för alla som utvecklar nätverksfunktionalitet och som premierar lägre komplexitet och lägre kostnader
  Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea
  Vi har integrerat välbeprövade och brett förekommande nyckelkomponenter som krävs i ett högtillförlitligt telekomsystem på HPs hårdvara. Våra kunder kan nu fokusera på sin egen innovation och värdeskapande funktionalitet genom att luta sig mot en kompetent standardhårdvara och en mjukvaruplattform med utmärkt grad av tillförlitlighet, hanterbarhet och elastiskt systemutnyttjande.
  Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea.
  HP ProLiant m800 har utvecklats från grunden med särskilt fokus på telekomanvändningsfall. Tillsammans med Eneas operativsystem och Enea Elements applikationsramverk förbättras kundernas utvecklingsledtider avsevärt.
  Susan Blocher, vice president of Business Development and Marketing, HP Moonshot
  Nätverken och alla uppkopplade enheter måste hanteras under drift och systemkonfigurationer och mjukvaruuppdateringar måste utföras utan märkbara avbrott eller störningar. Enea Elements Embedded Management Framework (EMF) tillhandahåller all sådan funktionalitet som krävs i en enhet eller en service, oavsett om det handlar om ett nätverk, en del i en enhet, eller sammankopplat kluster av enheter eller tjänster.
  Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea
  Vi har byggt en Linuxdistribution av världsklass och kan utöver det hjälpa våra kunder att skräddarsy speciallösningar utifrån deras specifika behov. Beroende på den önskade systemkarakteristiken kan Enea Linux kundanpassas med olika varianter av Linuxkärnan och i olika konfigurationer, som är integrerade, optimerade och kvalitetssäkrade av Enea.
  Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp