Enea slutför förvärvet av Openwave Mobility

Report this content

Enea AB (publ) (“Enea”) meddelade den 27 februari 2018 att Enea tecknat avtal om att förvärva Openwave Mobility, ett företag som erbjuder marknadens mest skalbara NFV-plattform med lösningar för mobiloperatörer.

Förvärvet är nu slutfört. Som tidigare kommunicerats uppgår den sammanlagda köpeskillingen till cirka 90 miljoner USD och finansieras genom kassa och det nyligen emitterade obligationslånet om 500 miljoner SEK.

Openwave Mobility har sitt huvudkontor i Kalifornien och en omsättning på cirka 27 miljoner USD för 2017 med en rörelsemarginal (EBIT) på 3 miljoner USD. Genom förvärvet utökar Enea sitt erbjudande och adresserbara marknad. Förvärvet förväntas vara värdeskapande avseende vinst per aktie redan under 2018. Openwave Mobility kommer att konsolideras i Eneas räkenskaper från och med mars 2018.

För mer information om Openwave Mobility, besök www.owmobility.com.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
E-post: anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen, Executive Assistant
Telefon: 070 971 03 33
E-post: julia.steffensen@enea.com

Om Enea
Enea utvecklar mjukvara som utgör grunden för det uppkopplade samhället. Vi erbjuder NFV-plattformar baserade på öppen källkod, DPI-mjukvara, Linux- och realtidsoperativsystem, samt konsulttjänster. Tjänsteleverantörer, systemintegratörer och nätverksoperatörer använder Enea för att skapa världsledande nätverksprodukter och tjänster. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i sina uppkopplade liv. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com
Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.

Dokument & länkar