Enea tecknar konsultavtal värt 5,1 MSEK med amerikansk tillverkare av säkra betalningslösningar

Totalt ordervärde uppskattas till 27 MSEK.

Enea har tecknat ett ramavtal med en ledande amerikansk tillverkare av säkra elektroniska betalningslösningar. I första fasen, värd 5,1 MSEK (0,8 MUSD), kommer Enea tillhandahålla konsulter som kommer bemanna ett antal utvecklingsprojekt i kundens verksamhet. Merparten av konsulterna kommer arbeta med Linuxrelaterad utveckling. Avtalet är utformat så att antalet konsulter successivt kommer att ökas till att omfatta 40 heltidskonsulter i USA och Rumänien. Det potentiella ordervärdet för första året uppskattas till 7,8 MSEK (1,2 MUSD) med möjlig förlängning till ett värde av 19,0 MSEK (3,0 MUSD).

”Eneas långa erfarenhet av avancerade kommunikationslösningar var den avgörande beslutsfaktorn.”, säger Bogdan Putinica, SVP Global Services på Enea. ”Kunden sökte en leverantör som förstod deras utmaningar på marknaden samt deras teknik. Eneas koncept med ’bridged services’ erbjöd en flexibel modell med hög kompetens till en låg kostnad.”

“Vi är stolta över att ha blivit valda för ett stort tjänsteprojekt inom Linux.”, säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. ”Det är bevis på att vår modell för ’bridged services’ är framgångsrik men det är också ett bevis på att vi har vunnit kundernas förtroende inom Linux som teknikområde. Vi förstår hur kommunikationslösningar ska byggas, oavsett om de sitter i en basstation eller i en betalterminal.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Enea AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-06-12 kl 7:30.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: anders.lidbeck@enea.com

Catharina Paulcén, SVP Marketing & Communications
Telefon: 08- 507 14 133
E-mail:
catharina.paulcen@enea.com


Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta info@enea.com för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2013 Enea AB.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar