Prestandaoptimerade realtidsoperativsystemet Enea OSE nu i version 5.7

Enea lanserar idag version 5.7 av realtidsoperativsystemet Enea OSE, med signifikanta prestandaförbättringar och ny funktionalitet. OSE är ett av världens mest använda realtidsoperativsystem i kommunicerande system, med höga krav på prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet.

Enea OSE har försetts med en platt avbrottshanteringsmodell som går hand i hand med egenskaperna i modern hårdvaruarkitektur. I skarpa telekomsystem har man redan uppmätt en ökad throughput om 3,5-5%.

Vidare stöds GCC-kompilatorversionen 4.6.3 med sina nya instruktionsset och förbättringar som ger en footprintreduktion om 10% utan prestandaförluster.

OSE 5.7 har även ny minneshanteringsfunktionalitet med snabbare hantering av stora sidor, vilket resulterat i en prestandaökning om 2-5%.

OSE 5.7 har även utökat hårdvarustöd och innefattar nu Freescale® QorIQ® T4240 och QorIQ® Qonverge B4860 System-on-Chip-arkitekturerna, samt QorIQ® P5020 och P5040.

Detta är en förenklad summering av det engelska pressmeddelandet som innehåller utförligare beskrivningar samt fler detaljer. För att läsa det engelska pressmeddelandet, besök www.enea.com/news.

För mer information besök www.enea.com eller kontakta

Catharina Paulcén, SVP Marketing & Communications
Telefon: 08-507 141 33
E-mail: catharina.paulcen@enea.com

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta info@enea.com för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2013 Enea AB.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar