Enersize Oyj publicerar tillägg till prospekt

Report this content

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende ”Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Enersize Oyj” som godkändes av Finska Finansinspektionen (”FFI”) den 24 september 2019 och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 25 september 2019 där Bolaget offentliggjorde att de hade fått en order från tyska Kruckenberg Drucklufttechnik GmbH avseende ett pilotprojekt på Barry Callebauts chokladfabrik i Hamburg, samt offentliggörandet den 11 oktober 2019 där Bolaget offentliggjorde att Bolaget framgångsrikt avslutat förhandlingar med Venergy avseende övertagandet av den kundstock som Venergy arbetat upp på den kinesiska marknaden, vilket Enersize övertar rätten till åtta kunder.

Tilläggsprospektet har godkänts av FFI och kommer att finnas tillgängligt på Enersizes hemsida (www.enersize.com) och Mangolds hemsida (www.mangold.se) samt kommer att göras tillgängligt på FFIs hemsida (www.finanssivalvonta.fi).

Investerare som tecknat sig i erbjudandet innan publiceringen av detta tillägg till Prospektet kan välja att avbryta sina teckningar. Avbeställningsrätten måste utövas inom en uppsägningsperiod om två (2) finska bankdagar från publiceringen av detta tillägg till Prospektet, dvs. senast den 15 oktober 2019 kl 18:00 finsk tid (17:00 svensk tid).

Avbokningar måste lämnas in till det kontor som teckningen har registrerats hos. Teckningar som registrerats via Mangold Fondkommission ABs hemsida kan dock inte avbrytas på hemsidan utan bör avbrytas genom att kontakta Mangold Fondkommission AB på emissioner@mangold.se eller telefon +46 (0) 8 503 015 80.

Om en investerare har avbrutit sin teckning kommer hela teckningsbeloppet som redan betalats av den investeraren att återföras till bankkontot för investeraren som ges av investeraren i samband med teckningen. Teckningsbeloppet kommer att återbetalas inom tre (3) bankdagar efter att teckningen har upphört. Ingen ränta kommer att betalas för de återbetalda beloppen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enersize i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Smartius Oy och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget.

Certified Adviser 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

E-post: ca@skmg.se

Telefon: +46 11 32 30 732

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Enersize i korthet 

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 10-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagehantering. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com

Dokument & länkar