• news.cision.com/
  • Eniro/
  • Eniros offentliggör ytterligare finansiell information i anledning av moderbolagets företagsrekonstruktion

Eniros offentliggör ytterligare finansiell information i anledning av moderbolagets företagsrekonstruktion

Report this content

Solna tingsrätt beviljade den 30 mars 2020 företagsrekonstruktion för Eniro AB (publ), org.nr 556588-0936 (”Bolaget” eller ”Eniro”), efter ansökan som inkom till tingsrätten samma dag. Som tidigare informerats utsågs advokat Lars Eric Gustafsson vid Advokatfirman Schjødt, till rekonstruktör.

I anslutning till ackordsförslaget har frågor inkommit vad gäller fördelningen av koncernens kassa som i bokslutskommunikén per 31 december 2019 uppgick till ca 215 MSEK. Kassan fördelas enligt nedan:

MSEK

Eniro AB (publ) 10,2 Leta Information Eniro AB 2,8
Eniro Treasury AB 9,4 Eniro Holding AS 0,2
Eniro Sverige AB 28,7 Gule Sider AS 24,7
Eniro Sverige Försäljning AB 53,5 1880 Nummeropplysningen AS 7,1
Eniro Initiatives AB 23,5 Krak A/S 7,9
Eniro Global AB 0,3 Oy Eniro Finland Ab 9,5
Eniro 118 118 AB 35,5 Eniro Services Sp Z o.o. 1,6
Totalt 214,9

Pantsatta medel

Till säkerhet för fullgörande av vissa dotterbolags pensionsförpliktelser har moderbolaget ställt säkerhet om 182 MSEK. Denna säkerhet är generell till sin karaktär och omfattar pensionsskulder hänförliga till moderbolaget Eniro AB (publ), dotterbolagen Eniro Sverige AB, Eniro Sverige Försäljning AB, Eniro Initiatives AB samt Eniro 118 118 AB. Moderbolagets pensionsskuld per 31 december 2019 uppgår till 73 MSEK. För ytterligare information hänvisas till årsredovisningen 2019.

Kostnader för rekapitaliseringen och företagsrekonstruktion 2020

Kostnaderna för rekapitaliseringen och företagsrekonstruktionen 2020 kommer att redovisas i sin helhet redovisas vid avslutad företagsrekonstruktion.

 

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, anne.langbraaten@eniro.com

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Dokument & länkar