Årsredovisning, revisionsberättelse och kommentar till förvaltningsberättelsen

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt kommentar till förvaltningsberättelsen. 

Årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida www.enorama.se eller via pdf-filen i detta pressmeddelande.  

Enorama Pharma AB (publ) (”Bolaget”) har tidigare kommunicerat att Bolaget erhållit kapital för att finansiera verksamheten till december 2019. Uttalandet bygger på antagande om intäkter under perioden. I förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret 2018 anges istället att nuvarande kapital beräknas räcka till månadsskiftet augusti/september. Diskrepansen mellan uttalandena föranleds av tillämpningen av vedertagna redovisningsprinciper, innebärande att i förvaltningsberättelsen intagen uppskattning exkluderar förväntade intäkter. Bolaget förväntar dock fortfarande erhålla intäkter under perioden, varför kapitalet fortsatt beräknas räcka till december 2019. 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se 
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD)försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 kl. 06:30 UTC.