Årsredovisning och revisionsberättelse

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

Årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida www.enorama.se eller via pdf-filen i detta pressmeddelande. 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD

Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 10:30 CEST.