Avtalet mellan Enorama Pharma (publ) och Evolan Pharma AB upphör

Report this content

Evolan Pharma AB (”Evolan”) har ännu inte lagt någon order under det avtal som ingåtts mellan Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) och Evolan. Parterna har diskuterat situationen och Bolaget har idag mottagit en hävning från Evolan.

Bolaget och Evolan ingick ett samarbetsavtal 2015 enligt vilket Evolan gavs exklusiv rätt att sälja Bolagets nikotintuggummi inom Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen. Parterna ingick ett tilläggsavtal i mars 2020 som bl.a. fastställde en tidsplan för snabb lansering på samtliga relevanta marknader samt minimikvantiteter på desamma.

Samarbetet har inte utvecklats som Bolaget förväntat. Utav de 8 länderna har Evolan endast sökt godkännande i Sverige respektive övertagit Enoramas godkännande i Danmark och ännu inte lagt någon order. Parterna har diskuterat Enoramas återtagande av godkännandena liksom övertagande av vissa kostnader för detta, i syfte att möjliggöra lansering av Bolagets produkter så snart som möjligt. Parterna har ännu inte kunnat enas och Evolan har nu beslutat att häva avtalet.

Diskussionerna mellan parterna fortgår. Bolaget avser återkomma med mer information när sådan finns.

”Vi har naturligtvis respekt för Evolans beslut. Vi är självklart besvikna på utfallet både av avtalet och diskussionerna men är nu fria att hitta en snabb och effektiv väg till lansering”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma AB.


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: 
mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 19:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar