• news.cision.com/
  • Enorama Pharma/
  • Enorama Pharma (publ) har ingått Term Sheet-avtal med Maple Healthcare Pty Ltd (Maple) om försäljning av nikotintuggummi i Australien och Nya Zeeland

Enorama Pharma (publ) har ingått Term Sheet-avtal med Maple Healthcare Pty Ltd (Maple) om försäljning av nikotintuggummi i Australien och Nya Zeeland

Report this content

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har ingått ett exklusivt Term Sheet-avtal med Maple Healthcare Pty Ltd (Maple) avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Australien och Nya Zeeland.

Maple bär alla kostnader samt utför arbetet relaterat till marknadsgodkännande för nikotinprodukterna i de aktuella länderna. Terms Sheet-avtalet anger att parterna i samband med ett marknadsgodkännande i de aktuella länderna ska ingå ett leverans- och licensavtal. Bolaget upplåter en royaltyfri licens till Maple att använda Bolagets immateriella rättigheter i den utsträckning som krävs för att kunna fullgöra sina åtaganden enligt villkoren i Term Sheet-avtalet och leverans- och licensavtalet.  

Term Sheet-avtalet har en initial löptid om fem år och är exklusivt inom utvalda segment. Parterna ska i leverans- och licensavtalet enas om minimikvantiteter avseende ordervolym.

Maple är ett läkemedelsbolag med fokus på försäljning av läkemedel i Australien, Nya Zeeland och Singapore. Maple har ingått flera avtal med europeiska läkemedelsbolag för försäljning på sina marknader.

”NRT-marknaden i Australien och Nya Zeeland är väletablerad och attraktiv. Vi ser därför fram emot att få våra produkter registrerade och efterföljande lanserade på dessa marknader. Genom avtalet med Maple Healthcare får vi en kompetent partner för att realisera potentialen i territoriet”, säger vice VD Annette Agerskov, Enorama Pharma AB.


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: 
mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2021 kl. 13:50 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar