Enorama Pharma anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant i bolagets aktie

Report this content

Enorama Pharma AB (publ) meddelar att Bolaget har ingått avtal med Erik Penser Bank (EPB) om likviditetsgaranti för bolagets aktie som är listad på Nasdaq First North.

Tjänsten främjar likviditeten i bolagets aktie och minskar skillnaden mellan köp- och säljkurser i handeln. För att möjliggöra detta avtal så kostnadseffektivt som möjligt har Enorama Pharmas ordförande Anders Ermén lånat ut aktier till Erik Penser Bank.

”Att vi nu har kommit överens med EPB som likviditetsgarant kommer att öka likviditeten i vår aktie, minska volatiliteten och därmed minskar handelsriskerna vilket är till fördel för alla våra aktieägare”, säger Anders Ermén, ordförande för Enorama Pharma AB.

Erik Penser Bank åtar sig i detta avtal att för egen räkning ställa så väl köp som säljkurser för att garantera likviditeten i aktien. Tjänsten träder i kraft inom kort.   

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information lämnades genom VD Mats Rönngards försorg för offentliggörande den 04 juni 2018 kl. 14:55 CET.

Prenumerera

Citat

Att vi nu har kommit överens med EPB som likviditetsgarant kommer att öka likviditeten i vår aktie, minska volatiliteten och därmed minskar handelsriskerna vilket är till fördel för alla våra aktieägare
Anders Ermén