Enorama Pharma ansöker om formuleringspatent

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) – läkemedelsbolaget för medicinska tuggummin – har lämnat in en ansökan till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige, om patent som avser formuleringen av Bolagets första produkt; nikotintuggummit. 

”Att vi nu har lämnat in en patentansökan är en viktig milstolpe i företages historia som vi målmedvetet jobbat hårt och intensivt för att kunna genomföra. Patentet ger oss inte bara ett starkt skydd för vår produkt och teknologi under lång tid framöver. Det ger oss också en bra ökning och stadga i värdekedjan i vårt alltmer intensifierade försäljningsarbete världen över, vilket är mycket viktigt och glädjande. Vår tillverkningsmetod medger på ett unikt sätt att aktiva substanser behåller sina läkemedelsegenskaper sedan de tillsatts i tuggummit, säger Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma AB”.

Många aktiva läkemedelssubstanser är känsliga för värme och därför omöjliga att tillsätta i en varm tillverkningsprocess som traditionella nikotintuggummin är tillverkade på, Enorama Pharmas process är till motsatsen en kall process, som på ett unikt sätt möjliggör en process av många aktiva i substanser i tuggummit. Bolagets egenutvecklade drug delivery plattform ChewMed, är därför ett viktigt avgörande för att kunna administrera olika läkemedel på ett bra och effektivt sätt till människokroppen via tuggummi.

Awapatent företräder Enorama Pharma i patentansökan med nummer 1750679-1.

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2018. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 22.00 CET. 

Taggar:

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera

Dokument & länkar