• news.cision.com/
  • Enorama Pharma/
  • Enorama Pharma beslutar etablera en självständig enhet inom tobaksfria nikotinprodukter (ej läkemedel) och söker samarbetspartners

Enorama Pharma beslutar etablera en självständig enhet inom tobaksfria nikotinprodukter (ej läkemedel) och söker samarbetspartners

Report this content

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma”) har idag beslutat att etablera en ny enhet inom den expansiva kategorin tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel. Verksamheten avviker från Enorama Pharmas övriga verksamhet och är tänkt att drivas självständigt och samägas med en eller flera strategiska samarbetspartners. Avsikten med strukturen är att enheten inte ska behöva någon finansiering från Enorama Pharma samt få en tydligare profil mot marknaden. Enorama Pharmas övriga verksamhet påverkas inte av etableringen av den nya enheten.

Enorama Pharma har under mer än ett års tid studerat och gjort marknadsanalys av, delvis med hjälp av Business Sweden, den expansiva utvecklingen inom kategorin tobaksfria nikotinprodukter, ej läkemedel, främst avseende den nordamerikanska och europeiska marknaden. Marknaden växer kraftigt främst beroende av den allmänna målsättningen om ett rökfritt samhälle. Inom kategorin finns sedan tidigare produkter som t.ex. San Fransisco baserade Juul (JUUL Labs) och Zyn (Swedish Match), vilka båda expanderat kraftigt. Enorama Pharmas djupa och breda kompetens samt expertisnätverk inom såväl utveckling som produktion av nikotinprodukter ger goda möjligheter att utveckla (visst utvecklingsarbete pågår), producera och etablera flera nya innovativa produkter bl.a. med IoT-lösningar. Enorama Pharma har idag beslutat att etablera en självständig enhet för detta.

För att få en tydligare profil mot marknaden och eftersom satsningen avviker från Enorama Pharmas tillväxtstrategi som är att utöka antalet applikationsområden för Enorama Pharmas medicinska tuggummi-plattform, ChewMed®, har Enorama Pharma beslutat att separera enheten från den övriga verksamheten.

I syfte att utveckla och finansiera satsningen söker Enorama Pharma en eller flera strategiska partners för samägande av den nya enheten. Då enheten delvis kommer att använda teknik som ägs och/eller utvecklats av Enorama Pharma, ska enheten erlägga en licensavgift innebärande en positiv nettoeffekt för Enorama Pharma. Vidare förväntas Enorama Pharma också få intäkter genom utdelningar och/eller framtida försäljning av enheten. Avsikten med strukturen är att enheten inte ska behöva någon finansiering från Enorama Pharma. Tidsplanen för och arbetet med den övriga verksamheten påverkas inte av etableringen av den nya enheten.

- Vi har under det senaste året följt marknaden för alternativa nikotinprodukter, ej läkemedel, bl.a. sk vaporizer, heat not burn och tobaksfria snusprodukter (traditionella cigaretter ingår inte i denna kategori). Kategorin beräknas vara värd 150–200 miljarder USD inom 5–10 år. Utvecklingskurvan är starkt positiv. Vi ska ta en del av den kurvan genom nya innovativa produkter som vi utvecklar. Vi har övergripande presenterat konceptet för internationella investerare med god respons. Allt sammantaget gör att vi i dag är redo att fatta beslut om en satsning på detta nya område. – säger VD Mats Rönngard. 

Enorama Pharma kommer i separata nyheter presentera den planerade verksamheten närmare.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se 
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Enorama Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besökwww.enorama.se 

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 17:30 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har under det senaste året följt marknaden för alternativa nikotinprodukter, ej läkemedel, bl.a. sk vaporizer, heat not burn och tobaksfria snusprodukter (traditionella cigaretter ingår inte i denna kategori). Kategorin beräknas vara värd 150–200 miljarder USD inom 5–10 år. Utvecklingskurvan är starkt positiv. Vi ska ta en del av den kurvan genom nya innovativa produkter som vi utvecklar. Vi har övergripande presenterat konceptet för internationella investerare med god respons. Allt sammantaget gör att vi i dag är redo att fatta beslut om en satsning på detta nya område.
Mats Rönngard, VD Enorama Pharma