Enorama Pharma erhåller godkännande för patent avseende fyllningsprocess för produktion av nikotinpåsar

Report this content

Enorama Pharma (”Bolaget”) meddelar att Patent och Registreringsverket (PRV) aviserat ett godkännande av Bolagets patentansökan avseende fyllningsprocess för produktion av nikotinpåsar. Patentet kungörs i Svensk Patenttidning den 21 september 2021.

Patentansökan, med ansökningsnummer 1951203–7, lämnades in till PRV i oktober 2019. Patentet kungörs i Svensk Patenttidning den 21 september 2021 och godkännandet träder i kraft i samband med publikationen.

Patentet utgör en teknik som gör produktion av nikotinpåsar, nicotine pouches, mer rationellt och effektiv än traditionell teknik. Den innovativa produktionstekniken är framtagen i Bolagets eget utvecklingslaboratorium i Malmö.


”Nu fortsätter arbetet med hur Enorama på bästa sätt ska kunna kommersialisera produktionstekniken i alla led. Vi ser patentet som ett bevis på den innovationskraft som finns i vår organisation”, säger Mats Rönngard, VD Enorama Pharma.

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besökwww.enorama.se.

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 09:25 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar