• news.cision.com/
  • Enorama Pharma/
  • Enorama Pharma erhåller patentgodkännande från Patent- och Registreringsverket för nikotintuggummits formulering

Enorama Pharma erhåller patentgodkännande från Patent- och Registreringsverket för nikotintuggummits formulering

Report this content

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller "Bolaget") har av Patent- och Registreringsverket fått beskedet att patentansökan, med nummer 1750679–1, rörande formuleringen av Bolagets nikotintuggummi, är godkänd. Patentet kungjordes i Svensk Patenttidning den 13 augusti 2019. Samma patentansökan behandlas för närvarande även internationellt.

Den internationella patentansökan, med nummer PCT/EP2018/062749, lämnades in 16 maj 2018. Ansökan är en så kallad PCT-ansökan (Patent Cooperation Treaty) där patentmyndigheten utför nyhetsgranskning och en preliminär patentbarhetsbedömning för cirka 150 länder. Därefter ska beslut tas om vilka länder man vill gå vidare och fullfölja sin ansökan i.

”Detta gläder oss otroligt mycket. Formuleringspatentet är en värdefull tillgång för Enorama och en viktig försäljningsparameter till alla de kunder som föredrar att inlicensiera patentskyddade produkter i sina portföljer. Nu har vi ett starkt skydd och kan tilldela vårt nikotintuggummi ytterligare en konkurrensfördel”, säger Annette Agerskov, vice VD för Enorama Pharma AB. 


KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post:
 mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 15:20 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Detta gläder oss otroligt mycket. Formuleringspatentet är en värdefull tillgång för Enorama och en viktig försäljningsparameter till alla de kunder som föredrar att inlicensiera patentskyddade produkter i sina portföljer. Nu har vi ett starkt skydd och kan tilldela vårt nikotintuggummi ytterligare en konkurrensfördel
Annette Agerskov, vice VD Enorama Pharma