Enorama Pharma etablerar laboratorium för medicinsk cannabis

Report this content

Enorama Pharma AB ökar takten i utvecklingsprojektet kring medicinsk cannabis. Bolaget har därför etablerat ett utvecklingslaboratorium i Malmö Universitets lokaler på Medeonområdet i Malmö. Laboratoriet kommer att ta det mycket lovande projektet vidare och genomföra prototyputveckling av cannabistuggummi för den globala marknaden baserat på Enoramas ChewMed®-teknologi.

I slutet av 2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd av Läkemedelsverket för införsel och hantering av cannabis. Tillståndet blev startskottet för Bolagets satsning på intern produktutveckling.

-       Laboratoriets huvuduppgift är att med fokus på cannabis fortsätta dra nytta av den stora potential som Enoramas ChewMed®-teknologi medför. Att etablera ett eget laboratorium är ett avsteg från vår strategi att outsourca vår forskning inom kommersiella nätverk. Ett eget laboratorium är dock i detta fall ett strategiskt och taktiskt val då det med egen personal medför säkrare och mer rationell hantering av cannabis som är starkt reglerat. Närheten till Malmö Universitet ger också flera positiva bieffekter, dels på kostnadssidan, dels stärker det vårt kompetensbyggande inom medicinsk cannabis, vilket är ovärderligt i affärsutvecklingen, säger Mats Rönngard, VD på Enorama Pharma.  

Parallellt fortsätter Enorama Pharma arbetet med att söka och utvärdera möjliga samarbetspartners samt att ta fram en affärsplan för medicinsk cannabis under första halvåret 2019.

-       Vi har följt marknaden och utvecklingen inom medicinsk cannabis med stort intresse i flera år och trenden mot liberalisering är tydlig. Marknaden utvecklas explosionsartat och beräknas vara värd 55 miljarder USD 2024, avslutar Mats Rönngard.


KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD

Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se
 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enorama.se 

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Laboratoriets huvuduppgift är att med fokus på cannabis fortsätta dra nytta av den stora potential som Enoramas ChewMed®-teknologi medför. Att etablera ett eget laboratorium är ett avsteg från vår strategi att outsourca vår forskning inom kommersiella nätverk. Ett eget laboratorium är dock i detta fall ett strategiskt och taktiskt val då det med egen personal medför säkrare och mer rationell hantering av cannabis som är starkt reglerat. Närheten till Malmö Universitet ger också flera positiva bieffekter, dels på kostnadssidan, dels stärker det vårt kompetensbyggande inom medicinsk cannabis, vilket är ovärderligt i affärsutvecklingen
Mats Rönngard, VD Enorama Pharma